Bodemgebruiksrekening, 2008-2010

In deze tabel staan de nettowijzigingen in het bodemgebruik tussen 2008 en 2010 voor Nederland en alle provincies. Hierbij zijn ook de correcties op het reeds eerder gepubliceerde bestand bodemgebruik 2008 apart gepubliceerd. De correcties komen voort uit verbeterde interpretaties van het basismateriaal.