Werknemers in de sector welzijn per subsector naar instroom, doorstroom en uitstroom, 2009-2010

Aanvullende maatwerktabellen over de mobiliteit op de arbeidsmarkt in de periode 2009 -2010, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar 3 subsectoren van de sector welzijn. Opdrachtgever: Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekering (UWV).