Verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar het buitenland, 2009-2011

Cijfers over de verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar het buitenland (per bedrijfstak) en de motieven van ondernemers die hierbij een rol spelen.

Downloads