Bijlage bij Regionale verschillen in sterfte verklaard (Bevolkingstrends, februari 2013)

Bijlage bij het Bevolkingstrends-artikel Regionale verschillen in sterfte verklaard. Inhoud: Staat 1: Multivariaat regressiemodel voor de verklaring van de 'gefilterde' gemeentelijke levensverwachting bij geboorte van mannen in 2009; Staat 2: Multivariaat regressiemodel voor de verklaring van de 'gefilterde' gemeentelijke levensverwachting bij geboorte van vrouwen in 2009