Arbeidsmarktpositie afgestudeerden in het Hoger Onderwijs, ultimo 2003 en 2007. Cohorten 1994, 1998, 2002 en 2006

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden in het Hoger Onderwijs op peilmoment ultimo 2003 en eind 2007. Afstudeercohorten 1994, 1998, 2002 en 2006. Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).