Relatie tussen gezondheidsbeleving en de kans op werk

Maatwerktabellen over de relatie tussen langdurige aandoeningen en fysieke beperkingen, gezondheidsbeleving en de kans op werk, gecorrigeerd voor persoonskenmerken en andere determinanten van de kans op werk. Opdrachtgever UWV.