Succesvolle bedrijven

De succesvolle bedrijven bestaan uit de ondernemingen die tot de bovenste 20% horen van de populatie qua resultaat voor belasting. De niet-succesvolle bedrijven zijn de ondernemingen die tot de onderste 20% horen binnen de populatie en op dezelfde wijze gemeten.

Downloads