Bedrijven met melkkoeien en beweiding, per gemeente

Het aantal bedrijven met melkkoeien en beweiding op basis van de Landbouwtelling 2011.

Downloads