Bijlage bij Gevolgen van ouderlijke scheiding voor het opleidingsniveau van allochtonen

Deze bijlage hoort bij het artikel Gevolgen van ouderlijke scheiding voor het opleidingsniveau van allochtonen (Bevolkingstrends, juni 2012). Inhoud: Staat 1. Percentages per herkomstgroep van personen uit niet-intacte gezinnen, personen met een hoge opleiding, en personen met veelverdienende ouders; Tabel 1. Logistische regressie op de kans op het behalen van een hoge opleiding, apart voor autochtonen en niet-westerse allochtonen.

Downloads