Het belang van de cumelasector voor het platteland (extra werkzaamheden)

Tabellen over werknemers in de cumelasector die wonen op het platteland, 2006 en 2009. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: CUMELA Nederland.