Het belang van de cumelasector voor het platteland (extra werkzaamheden)

7-9-2011 09:30
Tabellen over werknemers in de cumelasector die wonen op het platteland, 2006 en 2009. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: CUMELA Nederland.