Bruto-eindverbruik van hernieuwbare energie in Nederland

Voor nationale doeleinden wordt het verbruik van hernieuwbare energie uitgerekend volgens de substitutiemethode en uitgedrukt in vermeden verbruik van fossiele primaire energie (Protocol Monitoring Duurzame Energie, AgentschapNL 2010). Uitkomsten van berekeningen volgens deze methode zijn te vinden op StatLine. In Europees verband is een andere methode leidend: de bruto-eindverbruik methode (Europese Richtlijn voor Hernieuwbare Energie uit 2009). Bijgaande tabel geeft het aandeel hernieuwbare energie volgens deze bruto-eindverbruikmethode. Meer informatie over beide methoden is te vinden in de publicatie Hernieuwbare Energie in Nederland 2009 op de CBS-site.