Kinderopvang per wijk in Amsterdam, voorlopige cijfers 2008

Op verzoek van gemeente Amsterdam heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS voorlopige cijfers berekend over het aantal kinderen in formele kinderopvang per wijk in Amsterdam. Het betreft kinderopvang in 2008 zoals genoemd in de Wet Kinderopvang. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar.