Voortijdig schoolverlaters en Halt of Slachtofferhulp, 2006-2008

Voortijdig schoolverlaters en niet-voortijdig schoolverlaters (schooljaar 2007/'08*) die in aanraking zijn geweest met Halt in de jaren 2006 t/m 2008

Voortijdig schoolverlaters en niet-voortijdig schoolverlaters (schooljaar 2007/2008*) die als cliënt bij Slachtofferhulp geregistreerd zijn in de jaren 2006 t/m 2008