Personen en bewoonde adressen in de politieregio Rotterdam-Rijnmond

In opdracht van COS Rotterdam is door het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS een tabellenset samengesteld met het aantal inwoners van de politieregio Rotterdam-Rijnmond en het aantal bewoonde adressen in deze regio. De aantallen zijn uitgesplitst naar wijken en buurten. De tabellen zijn op aanvraag beschikbaar.