Leerlingen in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs naar herkomstgroepering en onderwijssoort, 2003/'04 - 2008/'09