Arbeidsparticipatie en werkwillendheid van ouderen (50-64 jaar) in 2007

In opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen is gekeken hoeveel personen van 50 tot en met 64 jaar werken en of zij (meer) willen werken in 2007. In de tabellen is onderscheid gemaakt naar personen met en zonder VUT of prepensioen en de aantallen zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, opleidingsniveau, soort dienstverband en sector.