Door- en uitstroom van leerlingen in het voortgezet onderwijs naar onderwijssoort en provincie, 2007

Dit bestand bevat vier tabellen:

Tabel 1: Deelname voortgezet onderwijs in leerjaar 3 naar onderwijssoort en provincie, 2007/'08

Tabel 2: Door- en uitstroom na behalen vmbo-diploma in 2007 naar provincie

Tabel 3: Door- en uitstroom na behalen havo-diploma in 2007 naar provincie

Tabel 4: Door- en uitstroom na behalen vwo-diploma in 2007 naar provincie

De cijfers zijn voorlopig.

Downloads