Studievoortgang van Amsterdamse leerlingen in het voortgezet onderwijs

Het CBS heeft op verzoek van Dienst Onderzoek en Statistiek Amsterdam tabellen samengesteld over de studievoortgang in het voortgezet onderwijs van Amsterdamse leerlingen.

Studievoortgang van Amsterdamse leerlingen in het voortgezet onderwijs naar herkomstgroepering, startjaar 2003/'04 en 2005/'06

Het gaat hier om leerlingen die in schooljaar 2003/'04 of 2005/'06 in het eerste jaar zaten, uitgesplitst naar brugklastype en hun onderwijssoort na 4 respectievelijk 3 jaar naar herkomstgroepering. Er is een aparte tabel gemaakt, die de opstroom en afstroom van de leerlingen laat zien. (Gepubliceerd op 9 juli 2008)

Van het cohort 2005/'06 is ook een tabel beschikbaar met een combinatie van geslacht en herkomstgroepering (gepubliceerd op 3 september):

Studievoortgang van Amsterdamse leerlingen in het voortgezet onderwijs naar inkomsten van het huishouden, startjaar 2003/'04 en 2005/'06

Het gaat hier om leerlingen die in schooljaar 2003/'04 of 2005/'06 in het eerste jaar zaten, uitgesplitst naar brugklastype en hun onderwijssoort na 4 respectievelijk 3 jaar, naar inkomstenniveau van het huishouden. Er is een aparte tabel gemaakt, die de opstroom en afstroom van de leerlingen laat zien. (Gepubliceerd op 9 juli 2008).

Van het cohort 2005/'06 is ook een tabel beschikbaar met een combinatie van geslacht en inkomstenniveau van het huishouden (gepubliceerd op 3 september):