Arbeidsjaren van personeel in kleine en grote ziekenhuizen 2006

In deze maatwerktabel staan arbeidsjaren van werknemers onderverdeeld naar kleine en grote algemene ziekenhuizen. Verslagjaar is 2006.

De gegevens komen uit de statistiek van de zorginstellingen. Uitkomsten uit en informatie over deze statistiek staan in de StatLine-tabel van de zorginstellingen.