Aantal en percentage gelovigen en bezoekers van kerk of moskee of godsdienstige bijeenkomst, 2005/2006

Deze tabel bevat gegevens over het aantal en het percentage Nederlanders dat in 2005/2006 gelovig was, uitgesplitst naar kerkelijke gezindte. Daarnaast bevat de tabel informatie over de mate van bezoek van religieuze bijeenkomsten, uitgesplitst naar kerkelijke gezindte.

Downloads