Participatiepotentieel en personen zonder inkomsten uit arbeid in de aandachtswijken

30-5-2008 09:30

Voor de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) zijn twee tabellen samengesteld die een beeld geven van het arbeidspotentieel in aandachtswijken.

Downloads