Participatiepotentieel en personen zonder inkomsten uit arbeid in de aandachtswijken

Voor de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) zijn twee tabellen samengesteld die een beeld geven van het arbeidspotentieel in aandachtswijken.

Downloads