Aantal gezinnen naar kindertal en herkomst, 2007

In deze tabel is het aantal gezinnen met kinderen te vinden, uitgesplitst naar kindertal en herkomstgroep. Er is onderscheid gemaakt tussen autochtonen, westerse allochtonen en niet-westerse allochtonen. Die laatste herkomstgroep is weer onderverdeeld naar allochtonen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en overige herkomst.

Downloads