Mbo-leerlingen, aantal geslaagden en leeftijd geslaagden, 2005/'06

Aantal geslaagden in het middelbaar beroepsonderwijs1), 2005/'06*


Beroepsopleidende leerweg (bol) Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
 

  Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen

             
Totaal 90 990 40 870 50 120 50 970 31 860 19 110
             
Sectoren            
Landbouw 4 480 2 090 2 390 3 720 2 760 960
Techniek 17 500 13 820 3 680 21 070 20 400 670
Techniek en economie 70 70 0 60 50 10
Economie 37 870 21 290 16 580 12 860 7 240 5 620
Zorg en welzijn 31 070 3 600 27 480 13 270 1 420 11 860
             
Niveaus            
1: Assistentopleiding 7 690 4 370 3 320 4 380 3 170 1 220
2: Basisberoepsopleiding 21 940 10 370 11 570 20 970 15 120 5 850
3: Vakopleiding 18 460 6 590 11 860 17 250 9 990 7 250
4: Middenkader- en specialistenopleiding 42 910 19 550 23 360 8 380 3 580 4 790
w.v.            
4a: Middenkaderopleiding 41 780 19 100 22 680 6 950 2 400 4 550
4b: Specialistenopleiding 1 130 450 690 1 430 1 190 250
             

1) Exclusief 2 500 geslaagden waarvan de leerweg onbekend is.
  Bron: CBS (Onderwijsstatistieken).  

Gemiddelde leeftijd van geslaagden in het middelbaar beroepsonderwijs1), 2005/'06*

  Beroepsopleidende leerweg (bol) Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
 

  Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen

             
Totaal 20,9 20,7 21,1 27,4 25,4 30,7
             
Sectoren2)            
Landbouw 20,6 20,4 20,7 30,7 31,0 28,8
Techniek 21,2 21,1 21,5 24,0 23,8 28,5
Economie 20,5 20,3 20,7 26,3 26,2 26,4
Zorg en welzijn 21,4 22,1 21,3 33,0 33,2 33,0
             
Niveaus            
1: Assistentopleiding 20,0 19,5 20,8 30,3 29,0 33,8
2: Basisberoepsopleiding 20,1 20,0 20,2 25,6 24,0 29,6
3: Vakopleiding 21,1 20,8 21,2 27,5 25,2 30,7
4: Middenkader- en specialistenopleiding 21,5 21,4 21,5 30,2 28,8 31,3
w.v.            
4a: Middenkaderopleiding 21,5 21,4 21,5 30,1 28,4 31,1
4b: Specialistenopleiding 21,7 21,8 21,6 30,6 29,5 36,0
             

1) Exclusief 2 500 geslaagden waarvan de leerweg onbekend is.
2) Exclusief de combinatiesector techniek en economie.
Bron: CBS (Onderwijsstatistieken).