Gross Hourly and Annual Wage of Occupations

De tabellenset bevat gegevens over de gemiddelde bruto jaarlonen en bruto uurlonen van banen in Nederland in 2002. Uitkomsten zijn uitgesplitst naar beroepsklasse en naar beroepgroep.