EBB-kwartaalcijfers, arbeidspositie naar startkwalificatie en herkomstgroepering

Tabellen met kwartaalcijfers uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB). De cijfers zijn voortschrijdende vierkwartaalsgemiddelden. Ze zijn samengesteld op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

1. Kwartaalcijfers beroepsbevolking met en zonder startkwalificatie naar geslacht, leeftijd en arbeidspositie

2. Kwartaalcijfers niet-westerse allochtonen naar geslacht, leeftijd en arbeidspositie

3. Kwartaalcijfers jongeren 15-22 jaar buiten volledig dagonderwijs naar arbeidspositie (overzicht)

4. Kwartaalcijfers jongeren 15-22 jaar buiten volledig dagonderwijs naar arbeidspositie (gedetailleerd)