Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden naar gemeente, 2002-2006

Voor de gemeenten Amersfoort en Enschede is een tabellenset samengesteld met informatie over de beroepsbevolking, niet-werkende werkzoekenden en personen met een uitkering. Van de personen met een uitkering is aangegeven welk aandeel als niet-werkende werkzoekende is geregistreerd. Naast gegevens over de gemeenten zelf zijn gegevens over Nederland, de provincie, het COROP-gebied en een aantal referentiegemeenten opgenomen. Zo ontstaat de mogelijkheid om de eigen gemeente te vergelijken met bijvoorbeeld gemeenten in de regio of gemeenten van dezelfde omvang.

Deze informatie is voor iedere gemeente samen te stellen. De referentiegemeenten kunnen hierbij vrij gekozen worden. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden en kosten contact op met het Centrum voor Beleidsstatistiek.

Amersfoort

Enschede