Aantal personen met ABWZ-gefinancierde thuiszorg en aantal thuiszorguren

Deze tabel over thuiszorg hoort bij het webmagazine-artikel 'Thuiszorg 2005: minder cliënten, meer uren zorg'.