Kerncijfers detailhandel 2003 (bijgesteld) en 2004

Het aantal publicatiegroepen van de kerncijfers detailhandel in StatLine is teruggebracht van circa 60 tot minder dan 30. Om tegemoet te komen aan de maatschappelijke vraag naar uitkomsten van een groot aantal winkelbranches is besloten uitkomsten onder het publicatieniveau van StatLine jaarlijks op de website van het CBS te publiceren.

Onder de gerelateerde links in de rechterkolom is de toelichting en de verantwoording vande onderstaande excel-tabellen te vinden.

Kerncijfers 2003

De cijfers over 2003 zijn bijgesteld. Dit komt doordat van een aantal bedrijven nieuwe informatie beschikbaar is gekomen.

Kerncijfers 2004

Relevante links