Zelfredzaamheid van ouderen en gebruik van Wmo

Tabellenbijlage

1. Beschrijvende resultaten van categoriale variabelen: Aantal zeventigplussers1) en percentage dat in 2016 gebruikmaakt van één of meer Wmo-voorzieningen2)
Aantal
Totaal aantal1 339 049339150
Aantal% met Wmo
Geslacht
Man 589 73116,1%
Vrouw 749 31832,6%
Huishoudenstype
Eenpersoonshuishouden 481 92842,2%
Niet-gehuwd paar zonder kinderen37 95616,7%
Gehuwd paar zonder kinderen741 25015,6%
Niet-gehuwd paar met kinderen2 95714,1%
Gehuwd paar met kinderen45 61913,3%
Eenouderhuishouden 24 67928,2%
Overig huishouden 4 41319,7%
Missende waarden247
Autobezit
Geen auto in het huishouden425 87246,1%
Minstens één auto aanwezig913 17715,6%
Migratieachtergrond
Geen1 157 04824,9%
Marokkaans11 91525,4%
Turks10 54835,1%
Surinaams12 55450,9%
Nederlandse Antillen2 93331,4%
Overig niet-westers10 41330,7%
Westers133 63825,0%
Stedelijkheid van de buurt
Zeer sterk (>=2500 omgevingsadressen/km2)251 99535,1%
Sterk (1500 tot 2500 omgevingsadressen/km2)351 84327,5%
Matig (1000 tot 1500 omgevingsadressen/km2)261 30523,8%
Weinig (500 tot 1000 omgevingsadressen/km2)240 30920,8%
Niet (<500 omgevingsadressen/km2)233 58118,0%
Onbekend16
Gemiddelde afstand tot kind(eren)
Inwonend(e) kind(eren)13 32218,7%
Minder dan 2 km204 43024,4%
2 tot 5 km184 61626,4%
5 tot 10 km161 74527,3%
1 tot 20 km160 85727,2%
20 tot 30 km100 23025,8%
30 tot 60 km181 23923,9%
60 km of meer143 65320,5%
Geen kinderen165 75027,4%
Afstand onbekend29131,3%
Zorgkosten
1e deciel128 6187,1%
2e deciel151 09112,4%
3e deciel150 53116,4%
4e deciel148 27820,5%
5e deciel143 94824,7%
6e deciel139 27828,5%
7e deciel134 15532,4%
8e deciel127 56937,0%
9e deciel116 94440,0%
10e deciel98 63744,2%

1) Zie technische toelichting voor de afbakening van de populatie.
2) 2016.

 

 

2. Beschrijvende resultaten van (semi-)continue variabelen: gemiddelde en standaarddeviatie naar Wmo-gebruik 1)
AantalGemiddeldeStandaarddeviatie
Leeftijd
Geen Wmo99989975,84,9
Wmo33915080,35,9
Totaal133904976,95,5
Welvaartspercentiel
Geen Wmo99777858,427,1
Wmo33739339,923,6
Missende waarden of onbekend3878
Totaal133904953,727,5
2) 2016.

Tabel 3. Logistische regressie. Afhankelijke: al dan niet gebruik van Wmo door ouderen
Vrouw (man=ref)0,580***
Leeftijd (aantal jaren boven de 70)0,173***
Leeftijd gekwadrateerd-0,002***
Huishoudenstype (ref=Eenpersoonshuishouden)
Niet-gehuwd paar zonder kinderen-0,525***
Gehuwd paar zonder kinderen-0,529***
Niet-gehuwd paar met kinderen-0,742***
Gehuwd paar met kinderen-0,507***
Eenouderhuishouden-0,445***
Overig huishouden-0,194***
Welvaart in percentielen -0,022***
Zorgkosten, 5e deciel=ref
1e deciel-1,239***
2e deciel-0,761***
3e deciel-0,479***
4e deciel-0,228***
6e deciel0,199***
7e deciel0,405***
8e deciel0,660***
9e deciel0,853***
10e deciel1,101***
Autobezit-0,726***
Migratieachtergrond (ref=geen)
Marokkaans-0,541***
Turks0,032
Surinaams0,713***
Nederlandse Antillen-0,117
Overig niet-westers-0,223**
Westers-0,047**
Stedelijkheid van de buurt (ref=zeer sterk)
Sterk (1500 tot 2500 omgevingsadressen/km2)-0,238***
Matig (1000 tot 1500 omgevingsadressen/km2)-0,278***
Weinig (500 tot 1000 omgevingsadressen/km2)-0,357***
Niet (<500 omgevingsadressen/km2)-0,373***
Gemiddelde afstand tot kind(eren) (ref=minder dan 2 km1)
Inwonend(e) kind(eren)0,068
2 tot 5 km0,099***
5 tot 10 km0,162***
1 tot 20 km0,159***
20 tot 30 km0,123***
30 tot 60 km0,101***
60 km of meer0,057***
Geen kinderen0,103***
Afstand onbekend0,297**
Constante -0,662***
Aantal observaties 1334990
*** p<0,01, ** p<0,05. Pseudo R2
= 0,283.
Verder is gecorrigeerd voor provincie en is een clustercorrectie op gemeenteniveau toegevoegd.