Zelfredzaamheid van ouderen en gebruik van Wmo

Referenties

Adler, N. E., en J. M. Ostrove (1999). Socioeconomic status and health: what we know and what we don’t. Annals of the New York academy of Sciences, 896(1), 3-15.

Bakker, B. F. M., J. van Rooijen en L. van Toor (2014). The system of social statistical datasets of Statistics Netherlands: An integral approach to the production of register-based social statistics. Statistical Journal of the IAOS, 30(4), 411-424.

Blau, P. M., en O. D. Duncan (1967). The American occupational structure. John Wiley and sons, New York.

CBS (2017, 6 december). CBS schat gebruik van Wmo maatwerkvoorzieningen. CBS nieuwsbericht.

CBS (2019, 5 december). Ruim 1 miljoen mensen met Wmo maatwerk in 1e halfjaar. CBS nieuwsbericht. 

CBS (2020, 7 mei). Hoe is de leefsituatie van Nederlandse ouderen? CBS nieuwsbericht. 

CBS Statline (2018). Gezondheidsmonitor; bevolking 19 jaar of ouder, regio, 2016

CBS Statline (2020). Regionale kerncijfers Nederland

Conkova, N. (2019). Non-kin Ties as a Source of Support in Europe: On the role of context. PhD thesis. Erasmus University Rotterdam, Rotterdam.

Fokkema, T. (2019). Migranten van het eerste uur: een verloren generatie op leeftijd? Inaugurele rede. Erasmus University Rotterdam, Rotterdam.

Gaalen, R. van, M. van den Brakel en E. Eenkhoorn (2015). Wie opgroeit in een uitkeringsgezin heeft later bovengemiddeld vaak een uitkering. Sociaaleconomische trends, 2015 (01). 

Knijn, T. C. en Liefbroer, A. C. (2006). More kin than kind: instrumental support in families. In: P. A. Dykstra, M. Kalmijn, T. Knijn, A. Komter, A. Liefbroer, C. H. Mulder (red.). Family Solidarity in the Netherlands (pp 89-105). Dutch University Press, Amsterdam.

Knoops, K., en P. Elferink (2018). Vrouwen leven langer, maar zijn ze ook gezonder? In: W. Portegijs en M. van den Brakel (red.), Emancipatiemonitor 2018. Centraal Bureau voor de Statistiek/Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag. 

Laan, D.J. van der and E. de Jonge (2020). Measuring Local Assortativity in the Presence of Missing Values. In: Complex Networks and Their Applications VIII - Volume 2 Proceedings of the Eight International Conference on Complex Networks and Their Applications. Springer Nature Switzerland.

Laditka, S. B. en J. N. Laditka (2001). Effects of improved morbidity rates on active life expectancy and eligibility for long-term care services. Journal of Applied Gerontology, 20(1), 39-56.

Mulder C. H. en M. Kalmijn (2006). Geographical distances between family members. In: P. A. Dykstra, M. Kalmijn, T. Knijn, A. Komter, A. Liefbroer, C. H. Mulder (red). Family Solidarity in the Netherlands (pp 43-62). Dutch University Press, Amsterdam.

Nusselder, W. J., J. W. Bruggink en J. Mackenbach (2017). Ongelijkheid in gezonde levensverwachting: een dubbel nadeel voor laagopgeleiden. Geron, 19(3), 14-18. 

PBL/CBS (2016). Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040. Planbureauvoor de Leefomgeving/Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag. 

Rahman, M., J. T. Efird, H. Kendig, en J. E. Byles (2019). Patterns of home and communitycare use among older participants in the Australian Longitudinal Study of Women’s Health.European Journal of Ageing, 1-11.

Riele, S. te en Moonen, L. (2018). En ze leefden nog lang en gelukkig?... In: W. Portegijs en M. van den Brakel (red.), Emancipatiemonitor 2018. Centraal Bureau voor de Statistiek/Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag. 

RIVM (2018). Synthese- kwetsbare groepen. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018. 

Verbeek-Oudijk, D., L. Putman en M. de Klerk (2018). Zorg en ondersteuning in Nederland:kerncijfers 2015. Ontvangen hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verplegingen begeleiding. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag. https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2017/Zorg_en_ondersteuning_in_Nederland_kerncijfers_2015

Woittiez, I., E. Eggink, D. Verbeek-Oudijk en A. de Boer (2015). Zorg vragen of zorg dragen? Een verkenning naar de invloed van netwerken en inkomen op het gebruik van langdurige zorg door Nederlandse 55-plussers. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag.