55-plussers over hun (toekomstige) woning

3. Conclusie

Flats, appartementen en tussenwoningen zijn populair bij 55-plussers. Tien procent woont in een seniorenwoning en bijna 60 procent woont in een niet-doorgankelijke woning, dat wil zeggen dat zij trappen moeten lopen in hun woning. Van de 75-plussers woont bijna een kwart in een seniorenwoning en 40 procent in een niet-doorgankelijke woning. De tevredenheid over de eigen woning en de woonomgeving is hoog. Negen op de tien 55-plussers zijn (zeer) tevreden over de eigen woning en een bijna even groot deel is (zeer) tevreden over de woonomgeving.

Wat zijn de woonwensen en -behoeften van 55-plussers voor de toekomst? Dit is nagegaan voor de groep 55-plussers die op dit moment nog niet in een seniorenwoning woont, omdat deze woningen speciaal zijn gebouwd of aangepast voor de oude dag. Twee derde van de 55-plussers en drie kwart van de 75-plussers vindt de eigen woning op dit moment (heel) geschikt bij gezondheids- of ouderdomsklachten. Als de woning (toch) niet geschikt blijkt te zijn om in te blijven wonen vanwege gezondheids- of ouderdomsklachten van iemand in het huishouden, kiezen 55-plussers vaker voor het aanpassen van de woning dan voor verhuizen. Het aanbrengen van een traplift is de meest overwogen aanpassing.6 procent van de 75-plussers heeft momenteel een traplift. Een op de drie 55-plussers en een op de zes 75-plussers wil nog verhuizen. Van deze 55-plussers met verhuisplannen wil ruim de helft op korte of lange termijn naar een seniorenwoning en van de 75-plussers met verhuisplannen bijna drie kwart. Weinig 55-plussers zouden bij hun (schoon)kinderen willen inwonen bij verlies van zelfstandigheid. Over het wonen in een verzorgingshuis zijn de meningen verdeeld.