55-plussers over hun (toekomstige) woning

Referenties

CBS StatLine (2019a). Bevolking; kerncijfers. Geraadpleegd op 12 december 2019.

CBS StatLine (2019b). Bevolking; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari. Geraadpleegd op 12 december 2019.

CBS StatLine (2019c). Personen in institutionele huishoudens; geslacht en leeftijd, 1 januari. Geraadpleegd op 12 december 2019.

De Groot, C., M. van der Staak, F. Daalhuizen en G. de Kam (2019). Aanpassen of verkassen? Langer zelfstandig in een geschikte woning. Project langer zelfstandig wonen van ouderen. Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag.

De Groot, C., F. van Dam en F. Daalhuizen (2013). Vergrijzing en woningmarkt. Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag.

Folsche, L. en R. Beerepoot (2018). Langer zelfstandig thuis wonen. I&O Research,Amsterdam.

Gielen, W., D. Herbers en F. Hitzert (2018). Verhuizingen van oudere huishoudens.Statistische Trends.

Leidelmeijer, K., J. van Iersel en D. Leering (2017). Monitor Investeren in de toekomst.Ouderen en langer zelfstandig wonen. Rigo, Amsterdam.

Ministerie van VWS (2018). Programma Langer Thuis. Den Haag.

Rijksoverheid (2019a). Stimuleringsregeling om nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen vlot te trekken. Den Haag.

Stoop, A, H. Giesbers en C.H. van Gool (2019). Monitor Langer Thuis 2019. RIVM, Bilthoven.

Van den Brakel, M. en K. Gidding (2019). Hoe is de financiële welvaart verdeeld? StatistischeTrends.