Auteur: Ruben van Gaalen (CBS/Universiteit van Amsterdam), Kirsten van Houdt (Universiteit van Amsterdam), Anne-Rigt Poortman (Universiteit Utrecht)

Trouwen, kinderen krijgen en scheiden naar opleiding

Over deze publicatie

Een huwelijk vergroot de kans op een eerste kind, terwijl de geboorte van een eerste kind onder samenwoners de kans om vervolgens te trouwen verkleint. Dit geldt voor alle opleidingsniveaus. De kans op een eerste ‘buitenechtelijk’ kind onderlaag-/middelbaar opgeleiden is groter dan gemiddeld. Verder zijn laag-/middelbaar opgeleiden vaker geneigd uit elkaar te gaan, ongeacht of zij gehuwd waren of niet.Vooral ongehuwde laag-/middelbaar opgeleide ouders blijken vaker uit elkaar te gaan dan ongehuwde hoogopgeleide ouders. Het huwelijk of ouderschap verkleint vooral de kans op scheiding onder hoogopgeleide paren. In dit artikel wordt beschreven hoe de samenhang tussen demografische transities, zoals trouwen,kinderen krijgen en (echt)scheiden, verschilt naar opleidingsniveau.