Solidariteit in de gezondheidszorg

Referenties

Gezondheidsraad (2017). Beweegrichtlijnen 2017. Gezondheidsraad, Den Haag. Kloosterman R (2011). Solidariteit in de gezondheidszorg. Bevolkingstrends, 2017(3), 33−38.

Kloosterman R (2011). Solidariteit in de gezondheidszorg. Bevolkingstrends, 2017(3), 33−38.

Kloosterman R (2015). Solidariteitsvoorkeuren in de zorg. Bevolkingstrends, 2015/05.

Maarse H (2011). Markthervorming in de zorg. Maastricht: Universitaire Pers Maastricht.

RMO (2013). Rondje voor de publieke zaak. Pleidooi voor de solidaire ervaring. Raad voor Maatschappelijk Ontwikkeling, Den Haag.

RVZ (2002). Gezondheid en gedrag. RVZ, Zoetermeer.

In ’t Panhuis – Plasmans M, Luijben G, Hoogenveen R (2012). Zorgkosten van ongezond gedrag. Kosten van ziekten notities 2012-2. RIVM, Bilthoven.

RIVM (2014). Bijdrage van verschillende determinanten aan de totale ziektelast.

Oorschot van W (1998). Deservingness and conditionality of solidarity. Sociale wetenschappen, 41(3), pp. 54–78.

Oorschot van W (2000). Who should get what, and why? On deservingness criteria and the conditionality of solidarity among the public. Policy and politics 28(1), pp. 33–49.

Oorschot van W (2006). Making the difference in social Europe: Deservingness perceptionsamong citizens of European welfare states. Journal of European Social Policy, 16 (1),pp. 23–42.

Oorschot van W, Kalmijn M (2005). Van je familie moet je het hebben. Familiesolidariteit in Brabant in vergelijkend perspectief. Departement sociaal-culturele wetenschappen,Universiteit van Tilburg, Tilburg.

Schors van der W, Brabers A, Jong de J (2017). Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel. Een onderzoek naar de bereidheid om voor anderen te betalen onder de algemene bevolking. NIVEL, Utrecht.