Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011

Artikelen in dit nummer:

Vaders gemiddeld 3 jaar ouder dan moeders

Sociaaleconomische positie van ouders en kinderen naar herkomst

Opvattingen over dubbele nationaliteit: wie is tegen en wie niet?

Solidariteit in de gezondheidszorg

Meer sociale samenhang, meer geluk?

Binding met buurt en buurtgenoten

Bron: Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011