Mbo-schoolverlaters vanuit de bbl op de arbeidsmarkt

Literatuur

CBS StatLine, Uitstromers mbo; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

CBS StatLine, Uitstromers mbo; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs.

CBS StatLine, Arbeidsdeelname; kerncijfers.

Centraal Bureau voor de Statistiek (2018, 14 augustus). Aantal vacatures bereikt recordhoogte.

Cörvers, F, de Hoon, M. & Meng, C. (2014). Macrodoelmatigheid mbo: Inkadering arbeidsmarktperspectief. ROA-R-2014/1: Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Huijgen, T., Meng, C., & Peeters, T. (2019). Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2018. ROA Fact sheets, ROA-F-2019, 006. Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Inspectie van het Onderwijs. (2018). Themaonderzoek Entreeopleidingen. Inventariserend onderzoek naar het loopbaanperspectief van de entreestudent. Ministerie van OCW: Utrecht.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2019). Kamerbrief arbeidsmarktbeleid in crisistijd, 05-07-2019. Geraadpleegd op 04-11-2019.

Pleijers, A. & Hartgers, M. (2019). De kenmerken van schoolverlaters en hun arbeidsmarktpositie vijf jaar later. Statistische Trends. CBS: Den Haag.