Loonverschil tussen flexibele en vaste werknemers

Referenties

Brakel, M. van den en L. Kösters (2016). Inkomenspositie van flexibele werknemers.Sociaaleconomische trends (2016/9).

Brown, S. en J.G. Sessions (2003). Earnings, Education, and Fixed-Term Contracts. Scottish Journal of Political Economy, 50(4), 492−506.

Büchner, C., W. Smits en R. van der Velden, R. (2012). Education, cognitive skills andearnings of males and females. ROA. Maastricht.

CBS (2015). Methoden en definities Enquête Beroepsbevolking 2014. Centraal Bureau voorde Statistiek, Den Haag/Heerlen.

CBS StatLine. (2018a). Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring.

CBS StatLine (2018b), Arbeidsdeelname; jongeren.

CBS StatLine (2018c), Werkzame beroepsbevolking; beroep.

Dias da Silva, A. en A. Turrini (2015). Precarious and less well-paid?: wage differences between permanent and fixed-term contracts across the EU countries European Economy.Economic Papers, 1725-3187 ; 544; Economic papers (Brussels, Belgium); no. 544.

Dustmann, C. en C. Meghir (2005), Wages, Experience and Seniority. The Review of Economic Studies Limited, 72, 77−108.

Hartog, M. (2018). Cao-lonen 2017, de definitieve cijfers, CBS, Statistische Trends, 1.

Jann, B. (2008). The Blinder-Oaxaca decomposition for linear regression models. The StataJournal 8(4), 453−479.

Kösters, L. en W. Smits (2013). Flexibele werknemers in Nederland: wie zijn het en waarwerken ze? Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 29(2), 135−142.

Kösters, L. en W. Smits (2015). Tijdelijk werk: Nederland in Europees perspectief. In: Chkalova, K., A. Goudswaard, J. Sanders, en W. Smits (red.). Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt. De focus op flexibilisering (pp. 129−150). CBS/TNO, Den Haag.

Loog, B. en W. Smits (2016). Niet flexibele schil maar vaste kern meest conjunctuurgevoelig.Economische Statistische Berichten, 101(4728), 141−142.

Muller, L., J. Floris, K. Chkalova, B. Dankmeyer en M. Bloem (2018). Monitor loonverschillenmannen en vrouwen, 2016. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen.

Pinheiro Firpo, Sergio (2017). Identifying and measuring economic discrimination. IZA Worldof Labor 2017: 347, doi: 10.15185/izawol.347.

ROA/CBS. (2014). Beroepenindeling ROA-CBS 2014, Research Centre for Education and the Labour Market (ROA)/ Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Maastricht/Den Haag/Heerlen.

Rodgers, Joan R. (2004). Hourly Wages of Full-Time and Part-Time Employees in Australia, Australian Journal of Labour Economics, 7, 2004, 215−238.

Skriabikova, O. en W. Smits (2019). Beloning van flexwerkers. De invloed van opleiding,beroep en bedrijf. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 35(1),26−37.

Smits, Wendy (2018a). Onderzoeksnotitie. De opmars van flexibele arbeid: gevolgen voor mens, organisatie en maatschappij. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 33(1), 49−61.

Smits, Wendy (2018b). De opmars van flexibele arbeid: wat weten we over de gevolgen voor organisaties? OVER.WERK. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 1, 138−144.

Vuuren, D. van en P. de Hek (2009). Firms, workers, and life-cycle wage profiles. In: Euwals,Rob, Ruud de Mooij en Daniel van Vuuren (Eds.). Rethinking Retirement From participation towards allocation (111−133), Centraal Planbureau, Den Haag.