Kernprognose 2019-2060: 19 miljoen inwoners in 2039

Literatuur

Duin, C. van, Stoeldraijer, L. & Nicolaas. H. (2018). Bevolkingsprognose 2017–2060:veronderstellingen migratie. Statistische Trends, oktober 2018.

Riele, S. te, Duin, C. van & Stoeldraijer, L. (2018). Huishoudensprognose 2018–2060: opmars eenpersoonshuishoudens zet door. Statistische Trends, december 2018.


Riele, S. te, Huisman, C., Stoeldraijer, L., Jong, A. de, Duin, C. van & Husby, T. (2019). PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019–2050: Belangrijkste uitkomsten.

Stoeldraijer, L., Duin, C. van & Janssen, F. (2013). Bevolkingsprognose 2012–2060: model en veronderstellingen betreffende de sterfte. Bevolkingstrends, 27-6-2013.

Stoeldraijer, L., Duin, C. van & Huisman, C. (2017a). Bevolkingsprognose 2017–2060: 18,4 miljoen inwoners in 2060. Statistische Trends, december 2017.

Stoeldraijer, L., Duin, C. van & Huisman, C. (2017b). Bevolkingsprognose 2017–2060: veronderstellingen voor kindertal, levensduur en internationale migratie. Statistische Trends, december 2017.


Stoeldraijer, L. & Duin, C. van (2018). Kernprognose 2018–2060: immigratie blijft hoog. Statistische Trends, december 2018.


Stoeldraijer, L.& Harmsen, C. (2017). De levensverwachting meet de sterfte.Bevolkingstrends 2017|04. Statistische Trends, september 2019.