Kernprognose 2019-2060: 19 miljoen inwoners in 2039

5. Tot slot

In dit artikel is de verwachte ontwikkeling van de Nederlandse bevolking tussen 2019 en 2060 volgens de Kernprognose 2019–2060 beschreven. Deze prognose is een update van de Bevolkingsprognose 2018–2060, die in december 2018 werd gepubliceerd. In de Kernprognose zijn de veronderstellingen voor geboorte, migratie en sterfte geactualiseerd.De bijstellingen in de nieuwe Kernprognose zijn vergeleken met de prognoses uit 2018.

Volgens de nieuwe Kernprognose van het CBS groeit de Nederlandse bevolking door tot 19,6 miljoen inwoners in 2060. Internationale migratie speelt een belangrijke rol bij de toekomstige bevolkingsgroei. De verwachte bevolkingsomvang in 2060 is 931 duizend groter dan volgens de prognose uit 2018. Dit is met name het gevolg van aangepaste veronderstellingen voor de migratie.