Statistisch Bulletin 2023-10

Over deze publicatie

Het Bulletin van deze maand bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen, Internationale handel en Prijzen.
Het Statistisch Bulletin verschijnt op elke 2e donderdag van de maand.

Het is mogelijk om van de verschillende thema’s binnen dit Bulletin (per onderdeel) een eenvoudige pdf te vervaardigen door in het thema op het printericoontje onderaan de pagina te klikken.
Maar let op: in dit gegenereerde PDF document zijn sommige tabellen niet volledig zichtbaar, omdat deze te breed zijn.

1. Arbeid en sociale zekerheid

Dit thema bevat informatie over  werkloosheid (I) en tabellen over cao-lonen (II), ontwikkeling van de cao-lonen én contractuele loonkosten (III).

Werkloosheid (I)

De tabel Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en leeftijd. Naast de oorspronkelijke maandcijfers over de beroepsbevolking kunt u in de tabel ook maandcijfers vinden die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Meer informatie over werkloosheid is te vinden in Werkloosheidspercentage bleef in augustus 3,6

Cao-lonen (II)

De tabellen over de cao-lonen bevatten indexcijfers per maand en per uur inclusief bijzondere beloningen, indexcijfers van de contractuele loonkosten per uur van werknemers in Nederland. Daarnaast bevatten de tabellen gegevens over de ontwikkeling van de verschillende indices, deze zijn bepaald uit de gepubliceerde indexcijfers. De tabellen zijn ook uitgesplitst naar sectoren en naar bedrijfstakken.

Cao-sectoren

Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
2022sep125,3124,9124,9126,9
2022okt125,4125,2124,9126,9
2022nov125,5125,2124,9126,9
2022dec125,7125,6124,9126,9
2023*jan128,9128,9127,5130,4
2023*feb129,3129,2128,9130,4
2023*mrt129,9129,8129,6130,4
2023*apr130,4130,4129,8131,0
2023*mei130,6130,5130,5131,1
2023*jun130,7130,6130,5131,2
2023*jul132,2131,9131,2134,4
2023*aug132,4132,0131,6135,0
2023*sep132,9132,5132,0135,3
* Voorlopige cijfers

Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
2022sep125,3124,8125,5126,8
2022okt125,5125,1125,5126,8
2022nov125,5125,1125,5126,8
2022dec125,7125,5125,5126,8
2023*jan129,1128,8128,1130,9
2023*feb129,5129,1129,5130,9
2023*mrt130,0129,8130,2130,9
2023*apr130,6130,4130,4131,5
2023*mei130,8130,5131,2131,6
2023*jun130,8130,6131,2131,6
2023*jul132,4131,9131,9134,8
2023*aug132,6132,0132,2135,5
2023*sep133,0132,5132,6135,8
* Voorlopige cijfers

Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen per cao-sector, 2010=100
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
2022sep129,4128,4129,0133,0
2022okt129,6128,7129,0133,0
2022nov129,6128,7129,0133,0
2022dec129,8129,1129,0133,0
2023*jan132,9132,5131,5135,7
2023*feb133,3132,8132,9135,7
2023*mrt134,0133,5133,7135,7
2023*apr134,5134,1133,9136,3
2023*mei134,8134,3134,7136,4
2023*jun134,8134,4134,7136,5
2023*jul136,4135,7135,4139,7
2023*aug136,6135,8135,8140,4
2023*sep137,1136,4136,2140,7
* Voorlopige cijfers
 

Bedrijfstakken

Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
20222022202220222023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*
BedrijfstakSbi - codesepoktnovdecjanfebmrtaprmeijunjulaugsep
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03120,8121,8121,8121,8125,5125,5126,8126,8126,8126,8128,4128,4128,4
Industrie 10-33129,0129,0129,1130,9132,8132,9134,1134,6135,0135,1135,9136,1136,1
Energievoorziening 35 124,6124,6124,6124,6128,6128,6128,6128,6128,6128,6133,5133,5133,5
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39131,5131,5132,1132,1133,8133,8133,8141,3141,3141,3141,3141,3141,3
Bouwnijverheid 41-43128,1128,1128,1128,1130,3130,3132,1132,2132,2132,2133,7133,7133,7
Handel 45-47123,5124,2124,2124,3129,0129,3129,6130,3130,4130,4131,7131,9133,1
Vervoer en opslag 49-53127,6127,8127,8127,8135,4135,4135,6137,0136,9137,1137,8137,8137,9
Horeca 55-56125,4125,4125,4125,4129,5129,5129,5129,5129,5129,5130,7130,7130,7
Informatie en communicatie 58-63123,5123,5123,5123,7124,9126,9126,9128,2128,2128,2130,2130,2130,2
Financiële dienstverlening 64-66118,4119,5119,5119,5121,6121,8122,4122,4122,4122,4123,5123,5123,5
Verhuur en handel van onroerend goed 68 121,2121,2121,2121,2124,1124,1124,1124,1124,1124,1124,1124,1124,1
Specialistische zakelijke diensten 69-75122,0122,1122,1122,2126,7126,7127,4127,3127,3127,6127,9128,6130,7
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82125,3125,3125,3125,3128,6128,8128,8129,5129,5129,5132,3132,3132,3
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 125,8125,8125,8125,8131,3131,3131,3132,4132,4132,4132,5132,5132,5
Onderwijs 85 128,6128,6128,6128,6128,6128,6128,6128,7129,0129,2138,7140,8140,8
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88126,6126,6126,6126,6128,6130,3131,1131,2132,1132,1132,8132,8133,3
Cultuur, sport en recreatie 90-93120,3120,3120,3120,3124,2124,2124,2125,7125,7125,7126,0126,0126,0
Overige dienstverlening 94-96125,6125,8125,8125,8128,5128,5129,1129,1130,8130,8132,9133,8133,8
* Voorlopige cijfers

Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
20222022202220222023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*
BedrijfstakSbi - codesepoktnovdecjanfebmrtaprmeijunjulaugsep
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03120,8121,9121,9121,9125,5125,5126,9126,9126,9126,9128,4128,4128,5
Industrie 10-33128,4128,5128,5130,3132,3132,3133,6134,0134,5134,6135,3135,5135,5
Energievoorziening 35 122,2122,2122,2122,2126,2126,2126,2126,2126,2126,2131,0131,0131,0
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39130,6130,6131,1131,1132,9132,9132,9140,3140,3140,3140,3140,3140,3
Bouwnijverheid 41-43127,5127,5127,5127,5129,6129,6131,4131,5131,5131,5133,0133,0133,0
Handel 45-47123,3123,9124,0124,0128,8129,0129,4130,1130,1130,1131,5131,7132,9
Vervoer en opslag 49-53127,3127,6127,6127,6135,1135,1135,4136,7136,7136,8137,5137,5137,7
Horeca 55-56125,4125,4125,4125,4129,5129,5129,5129,5129,5129,5130,7130,7130,7
Informatie en communicatie 58-63124,1124,1124,1124,3125,6127,6127,6128,9128,9128,9130,8130,8130,8
Financiële dienstverlening 64-66118,9120,0120,0120,0122,2122,4123,0123,0123,0123,0124,1124,1124,1
Verhuur en handel van onroerend goed 68 122,2122,2122,2122,2125,2125,2125,2125,2125,2125,2125,2125,2125,2
Specialistische zakelijke diensten 69-75122,1122,2122,2122,2126,8126,8127,5127,4127,4127,6128,0128,6130,8
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82125,5125,5125,5125,5129,5129,6129,6130,3130,4130,4133,2133,2133,2
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 125,6125,6125,6125,6132,2132,2132,2133,3133,3133,3133,4133,4133,4
Onderwijs 85 128,6128,6128,6128,6128,6128,6128,6128,7129,0129,2138,7140,8140,8
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88127,4127,4127,4127,4129,4131,1131,9132,0133,0133,0133,6133,6134,1
Cultuur, sport en recreatie 90-93120,3120,3120,3120,3124,2124,2124,2125,6125,6125,6126,0126,0126,0
Overige dienstverlening 94-96126,0126,2126,2126,2129,0129,0129,6129,6131,3131,3133,4134,4134,4
* Voorlopige cijfers

Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen per bedrijfstak, 2010=100
20222022202220222023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*
BedrijfstakSbi - codesepoktnovdecjanfebmrtaprmeijunjulaugsep
Landbouw, bosbouw en visserij 01-03121,4122,6122,6122,6126,3126,3127,7127,7127,7127,7129,4129,4129,4
Industrie 10-33132,3132,4132,4134,3136,1136,1137,7138,1138,6138,8139,6139,8139,8
Energievoorziening 35 127,2127,2127,2127,2129,2129,2129,2129,2129,2129,2134,5134,5134,5
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-39136,1136,1136,6136,6136,4136,4136,4144,2144,2144,2144,2144,2144,2
Bouwnijverheid 41-43130,2130,2130,2130,2132,0132,0134,0134,1134,1134,1135,7135,7135,7
Handel 45-47127,8128,4128,4128,5133,0133,3133,7134,5134,6134,6136,1136,2137,6
Vervoer en opslag 49-53132,1132,3132,3132,3139,9139,9140,1141,5141,5141,7142,3142,3142,5
Horeca 55-56128,5128,5128,5128,5132,6132,6132,6132,6132,6132,6133,8133,8133,8
Informatie en communicatie 58-63125,7125,7125,7125,9127,4129,4129,4130,7130,7130,7132,7132,7132,7
Financiële dienstverlening 64-66124,4125,5125,5125,5127,5127,7128,4128,4128,4128,4129,5129,5129,5
Verhuur en handel van onroerend goed 68 118,4118,4118,4118,4121,1121,1121,1121,1121,1121,1121,1121,1121,1
Specialistische zakelijke diensten 69-75124,5124,7124,7124,7129,2129,2130,0129,9129,9130,1130,5131,1133,3
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-82128,5128,5128,5128,5133,0133,2133,2133,9133,9133,9137,0137,0137,0
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 131,6131,6131,6131,6136,9136,9136,9138,0138,0138,0138,1138,1138,1
Onderwijs 85 135,1135,1135,1135,1133,6133,6133,6133,7134,0134,2143,9146,2146,2
Gezondheids- en welzijnszorg 86-88131,3131,3131,3131,3133,0134,7135,6135,7136,7136,7137,4137,4137,9
Cultuur, sport en recreatie 90-93122,6122,6122,6122,6126,5126,5126,5127,9127,9127,9128,3128,3128,3
Overige dienstverlening 94-96131,2131,5131,5131,5134,5134,5135,2135,2136,9136,9139,0140,0140,0
* Voorlopige cijfers

III. Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder)

Cao-sectoren

Ontwikkeling cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
20192,52,32,82,9
20202,82,82,73,1
20212,01,92,61,9
20223,23,03,24,2
2023*jan5,15,24,05,9
2023*feb5,45,35,15,9
2023*mrt5,65,64,95,9
2023*apr5,75,85,05,8
2023*mei5,75,85,25,9
2023*jun5,75,75,25,8
2023*jul5,86,05,16,0
2023*aug5,95,95,46,4
2023*sep6,16,15,76,6
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
20192,52,42,82,9
20202,92,92,73,2
20212,12,02,51,9
20223,23,03,24,3
2023*jan5,35,24,06,5
2023*feb5,55,35,16,4
2023*mrt5,75,74,96,4
2023*apr5,85,85,06,4
2023*mei5,85,85,26,4
2023*jun5,75,75,16,2
2023*jul6,06,15,26,4
2023*aug6,16,05,46,9
2023*sep6,16,25,77,1
* Voorlopige cijfers
 

Ontwikkeling contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%)
TotaalParticuliere bedrijvenGesubsidieerde instellingenOverheid
20193,12,83,43,8
20202,92,72,63,1
20212,01,72,52,9
20223,73,43,94,1
2023*jan5,15,43,95,2
2023*feb5,35,55,05,1
2023*mrt5,65,94,85,1
2023*apr5,65,94,95,0
2023*mei5,76,05,05,1
2023*jun5,55,85,05,0
2023*jul5,76,15,05,1
2023*aug5,86,05,35,6
2023*sep6,06,25,65,8
* Voorlopige cijfers

Bedrijfstakken

Ontwikkeling cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
20192020202120222023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*
BedrijfstakSbi - codejanfebmrtaprmeijunjulaugsep
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,21,31,52,14,84,85,85,85,75,76,36,36,3
Industrie 10-332,73,72,42,75,44,85,75,75,95,86,16,25,5
Energievoorziening 35 1,84,82,52,26,26,26,25,23,33,37,17,17,1
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-393,13,62,22,74,14,14,17,57,57,57,57,57,5
Bouwnijverheid 41-432,63,72,52,73,13,14,44,44,44,45,65,64,4
Handel 45-472,32,61,93,46,66,86,87,37,36,86,76,87,8
Vervoer en opslag 49-532,41,91,94,17,87,67,48,48,38,58,28,28,1
Horeca 55-563,13,60,33,08,08,08,04,84,84,85,55,54,2
Informatie en communicatie 58-630,82,02,13,03,45,05,06,16,16,16,95,45,4
Financiële dienstverlening 64-661,71,61,72,53,73,74,04,03,83,84,34,34,3
Verhuur en handel van onroerend goed 68 2,83,02,33,12,42,42,42,42,42,42,42,42,4
Specialistische zakelijke diensten 69-752,32,52,12,95,55,55,75,15,15,44,95,47,1
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-822,43,01,92,94,85,05,04,94,94,85,75,75,6
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 2,83,02,03,87,67,67,67,67,67,65,35,35,3
Onderwijs 85 2,93,21,45,23,83,73,73,63,73,47,99,59,5
Gezondheids- en welzijnszorg 86-883,12,72,93,33,65,04,64,74,84,85,14,95,3
Cultuur, sport en recreatie 90-932,22,81,12,64,74,74,75,65,65,34,94,94,7
Overige dienstverlening 94-962,42,32,72,65,25,25,45,46,96,97,46,56,5
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
20192020202120222023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*
BedrijfstakSbi - codejanfebmrtaprmeijunjulaugsep
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,11,31,62,04,74,75,85,85,75,76,36,36,4
Industrie 10-332,83,72,32,75,44,85,75,65,95,86,06,15,5
Energievoorziening 35 1,82,92,42,36,26,26,25,33,33,37,27,27,2
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-393,13,52,32,84,24,24,27,47,47,47,47,47,4
Bouwnijverheid 41-432,63,72,52,73,03,04,54,44,44,45,65,64,3
Handel 45-472,32,61,83,46,66,76,87,37,36,76,76,97,8
Vervoer en opslag 49-532,41,91,94,17,87,67,58,38,38,48,28,28,2
Horeca 55-563,13,60,33,08,08,08,04,84,84,85,55,54,2
Informatie en communicatie 58-631,42,72,13,03,55,15,16,26,26,26,95,45,4
Financiële dienstverlening 64-661,82,42,42,63,73,74,14,13,93,94,44,44,4
Verhuur en handel van onroerend goed 68 2,83,12,23,02,52,52,52,52,52,52,52,52,5
Specialistische zakelijke diensten 69-752,22,62,12,85,65,65,85,25,25,44,95,37,1
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-822,43,21,92,95,45,55,55,35,35,36,26,26,1
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 2,93,12,03,88,58,58,58,58,58,56,26,26,2
Onderwijs 85 2,93,21,45,23,83,73,73,63,73,47,99,59,5
Gezondheids- en welzijnszorg 86-883,12,82,93,33,65,04,74,74,94,95,04,95,3
Cultuur, sport en recreatie 90-932,22,71,12,64,84,84,85,55,55,25,05,04,7
Overige dienstverlening 94-962,42,32,72,95,35,35,55,56,96,97,46,76,7
* Voorlopige cijfers

Ontwikkeling contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen naar bedrijfstakken (%)
20192020202120222023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*2023*
BedrijfstakSbi - codejanfebmrtaprmeijunjulaugsep
Landbouw, bosbouw en visserij 01-032,9-0,31,42,04,94,96,16,05,95,96,66,66,6
Industrie 10-332,93,92,23,45,75,06,16,06,26,06,26,35,7
Energievoorziening 35 2,72,52,62,94,54,54,53,61,61,65,75,75,7
Waterbedrijven en afvalbeheer 36-394,33,32,43,42,62,62,66,06,06,06,06,06,0
Bouwnijverheid 41-432,74,01,22,93,23,24,74,44,44,45,55,54,2
Handel 45-472,92,61,73,86,46,56,57,27,26,76,66,77,7
Vervoer en opslag 49-533,01,81,84,87,77,57,28,18,18,38,08,07,9
Horeca 55-562,85,1-0,33,08,08,08,04,74,74,75,45,44,1
Informatie en communicatie 58-632,21,72,03,63,65,25,26,36,36,37,05,65,6
Financiële dienstverlening 64-661,91,02,32,33,53,43,93,93,63,64,14,14,1
Verhuur en handel van onroerend goed 68 3,23,5-1,23,52,32,32,32,32,32,32,32,32,3
Specialistische zakelijke diensten 69-752,82,41,83,35,45,45,75,15,15,34,85,37,1
Verhuur en overige zakelijke diensten 77-823,02,71,33,65,86,06,05,85,85,76,86,86,6
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 84 3,93,13,03,87,37,37,37,27,27,24,94,94,9
Onderwijs 85 3,83,32,35,12,52,42,42,32,42,16,58,28,2
Gezondheids- en welzijnszorg 86-883,82,82,83,93,34,74,44,54,64,64,84,65,0
Cultuur, sport en recreatie 90-932,52,90,83,04,74,74,75,45,45,14,94,94,6
Overige dienstverlening 94-962,72,23,32,85,45,45,55,57,07,07,46,76,7
* Voorlopige cijfers

 

2. Bevolking

Maand- en jaarcijfers van de omvang van de bevolking van Nederland.

De tabellen omvatten aantallen van levendgeborenen, overledenen, buitenlandse migratie, administratieve correcties, bevolkingsgroei, binnen gemeenten verhuisde personen en tussen gemeenten verhuisde personen, sluitingen en ontbindingen van huwelijk en partnerschapsregistratie (personen en gebeurtenissen).

Tabel 1
Bevolking, stand en dynamiek:
Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar
Verhuisde personen; geslacht, leeftijd en regio per maand
Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

Tabel 2
Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder):
Levend geboren kinderen; leeftijd moeder, volgorde geboorte uit de moeder

Deze aantallen gelden alleen voor de jaarcijfers.

Tabel 3
Overledenen naar leeftijd en geslacht:
Overledenen; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat

Deze aantallen gelden alleen voor de jaarcijfers.

Tabellen 4 en 5
Buitenlandse migratie naar geboorteland:
Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

Meer informatie over Bevolking vindt u onder andere op het Dashboard Bevolking

3. Industrie en energie

Tabel Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Deze tabel bevat cijfers over de productie- en omzetontwikkeling van de nijverheid. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

De productie- en omzetontwikkeling worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd en werkdaggecorrigeerd gepresenteerd. De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld maand-op-maand. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Meer informatie over de nijverheid is te vinden op Industrie en energie (cbs.nl)

 

4. Inkomen en bestedingen

Vertrouwen consumenten fractie minder negatief in september

De stemming onder consumenten was in september 2023 een fractie minder negatief dan een maand eerder, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen steeg van -40 in augustus naar -39 in september. De koopbereidheid verbeterde iets, terwijl het oordeel over het economische klimaat een fractie verslechterde.

Met -39 lag het consumentenvertrouwen in september ruimschoots onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-10). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36) en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit (-59). Het CBS meet het consumentenvertrouwen elke maand sinds april 1986.

Consumenten iets pessimistischer over economisch klimaat

Consumenten waren in september een fractie pessimistischer over de economie dan in augustus. De deelindicator economisch klimaat kwam uit op -57, tegen -56 in augustus. Zowel het oordeel van consumenten over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden als het oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden was wat negatiever.

Koopbereidheid fractie minder negatief

De koopbereidheid kwam in september uit op -28, tegen -29 in augustus. Het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden en het oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden veranderden niet. De tijd voor het doen van grote aankopen vonden consumenten minder ongunstig dan in augustus.

Tabel Consumentenvertrouwen

Opmerkingen bij deze tabel:

  • De cijfers in de tabel zijn na correctie voor seizoeninvloeden. De seizoencorrectie wordt in februari van elk jaar aangepast. Hierdoor zijn verschillen mogelijk met eerder gepubliceerde uitkomsten.
  • De weergave in bovenstaande tabel is een voorselectie; in de StatLine-tabel zijn naar eigen wens (andere) perioden te selecteren.
  • Het Consumenten Conjunctuur Onderzoek wordt medegefinancierd door de Europese Commissie; het aantal respondenten is 1030 in de maand september 2023.

5. Internationale handel

In dit thema staan tabellen over:

  • Kerncijfers internationale goederenhandel volgens eigendomsoverdracht (I)
  • Kerncijfers internationale goederenhandel volgens grensoverschrijding (II)
  • In- en uitvoerwaarde goederen volgens eigendomsoverdracht per land (III)
  • In- en uitvoerwaarde goederen volgens grensoverschrijding per land (IV)
  • In- en uitvoerwaarde goederen volgens eigendomsoverdracht per divisie SITC (V)

De maandcijfers over de internationale handel in goederen worden een aantal keer nader vastgesteld. Een verslagjaar wordt zo’n twee jaar later afgesloten. De cijfers over 2020 zijn inmiddels definitief.

Nota bene: op dit moment vindt er een overgang plaats van tabellen volgens de oude methode naar nieuwe tabellen volgens de methoden van eigendomsoverdracht en grensoverschrijding. Deze overgang zal in fases verlopen, waardoor bepaalde oude tabellen nog niet zijn overgegaan naar de nieuwe situatie.

Tabel I. Kerncijfers internationale goederenhandel volgens eigendomsoverdracht
 
Tabel II. Kerncijfers internationale goederenhandel volgens grensoverschrijding

Tabel III. In- en uitvoerwaarde goederen volgens eigendomsoverdracht per land
N.B.: Dit is een voorselectie; in de StatLine-tabel zijn naar eigen wens (andere) landen te selecteren.

Tabel IV. In- en uitvoerwaarde goederen volgens grensoverschrijding per land
N.B.: Dit is een voorselectie; in de StatLine-tabel zijn naar eigen wens (andere) landen te selecteren.

Tabel V. In- en uitvoerwaarde goederen volgens eigendomsoverdracht per divisie SITCMeer informatie over de internationale handel staat op themapagina Internationale handel (cbs.nl)

Meer achtergrondinformatie over de statistiek is te vinden in de onderzoeksbeschrijving Statistiek Internationale handel in goederen volgens eigendomsoverdracht en grensoverschrijding.

6. Prijzen

Het thema Prijzen bevat maandelijkse tabellen over consumenten- en producentenprijsindices,en inputprijsindex nieuwbouwwoningen. Ook zijn elk kwartaal tabellen met indexcijfers over grond-, weg- en waterbouw en outputprijsindex nieuwbouwwoningen beschikbaar.

Consumentenprijzen

Het CBS publiceert maandelijks in een nieuwsbericht over de prijsontwikkeling van goederen en diensten die consumenten aanschaffen.

Consumentenprijsindex, alle huishoudens, bestedingscategorieën (2015=100)
20222022202320232023
Bestedingscategorieënjaaraugustusjuliaugustus*Wegings-coëfficiënt
000000 Totaal bestedingen121,43123,95127,13127,70100 000
010000 Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken122,39125,75138,43137,8412 044
011000 Voedingsmiddelen122,81126,30139,21138,5711 130
012000 Alcoholvrije dranken117,67119,67129,62129,68914
020000 Alcoholhoudende dranken, tabak en verdovende middelen124,29124,62139,07141,102 479
021000 Alcoholhoudende dranken109,54110,34116,82117,001 071
022000 Tabak135,75135,62157,26160,981 408
030000 Kleding en schoenen107,0297,71100,50108,165 081
031000 Kleding en kledingstoffen109,3099,35101,41111,184 294
032000 Schoenen95,6789,3894,7493,09787
040000 Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen134,06139,33128,65128,5927 027
041000 Werkelijke woninghuur115,68117,36119,69119,696 809
042000 Toegerekende huur114,97116,64119,08119,0813 467
043000 Onderhoud en reparatie van de woning118,47120,61126,84127,08461
044000 Watervoorziening en diverse diensten in verband met de woning112,06112,24121,73121,731 196
045000 Elektriciteit, gas en andere brandstoffen264,29294,51157,57156,905 094
050000 Stoffering, huishoudelijke apparaten en dagelijks onderhoud van de woning116,50117,65124,41123,376 410
051000 Meubelen en stoffering, vloerbedekking121,60122,77127,10126,382 480
052000 Huishoudtextiel111,73114,56128,24120,16695
053000 Huishoudelijke apparaten116,19117,00124,35125,84691
054000 Glas, servies en huishoudelijke artikelen108,55109,94119,30118,68682
055000 Gereedschappen en werktuigen voor huis en tuin97,5996,06101,22101,24426
056000 Goederen en diensten voor het dagelijks onderhoud van de woning118,38119,66126,16126,221 436
060000 Gezondheid107,63107,73113,94113,981 956
061000 Medische producten, apparaten en toestellen102,91103,00106,42106,53686
062000 Extramurale gezondheidszorg110,76110,86118,71118,711 270
070000 Vervoer127,06131,39133,45134,1910 411
071000 Aankoop van voertuigen120,18122,03127,06126,593 040
072000 Gebruik van privé-voertuigen132,06132,72133,45137,135 640
073000 Vervoersdiensten126,56157,61151,59144,601 731
080000 Communicatie75,8674,8275,6974,922 119
081000 Post- en pakketdiensten117,63117,75124,06124,06153
082000 Telefoonapparatuur48,1947,3348,7747,81397
083000 Telefoon- en internetdiensten80,0278,8479,0278,311 569
090000 Recreatie en cultuur113,06113,55121,18121,558 912
091000 Audio-, video-, foto- en filmapparatuur en gegevensverwerkende apparatuur94,4092,5994,7095,741 500
092000 Overige grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur119,11119,77130,37132,48470
093000 Overige artikelen en overig materieel voor recreatie, tuinen en huisdieren119,41117,40125,66124,982 905
094000 Diensten op het gebied van recreatie en cultuur114,62116,13120,92122,012 173
095000 Kranten, boeken en schrijfwaren121,13120,98129,07128,751 006
096000 Pakketreizen122,05143,27155,27155,67858
100000 Onderwijs72,1456,45104,35104,35612
102000 Secundair onderwijs72,9154,17110,40110,40266
104000 Tertiair onderwijs66,6249,50100,86100,86306
105000 Onderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld120,39119,12137,33137,3339
110000 Restaurants en hotels129,83140,22150,99152,497 474
111000 Catering diensten127,37129,04139,34139,756 036
112000 Accommodatie139,97192,64195,07200,921 439
120000 Diverse goederen en diensten116,47117,42124,85125,239 728
121000 Persoonlijke verzorging116,13117,84126,87126,642 641
123000 Artikelen voor persoonlijk gebruik n.e.g.105,72106,33111,20110,42698
124000 Sociale bescherming110,17110,17116,02116,021 806
125000 Verzekeringen120,85120,70124,60127,101 998
126000 Financiële diensten n.e.g.120,20124,62140,65140,651 026
127000 Overige diensten n.e.g.120,56120,54127,61127,611 559
130000 Consumptiegebonden belastingen107,58107,58113,60113,601 676
131000 Zuiveringsheffing114,26114,26123,62123,62433
132000 Motorrijtuigenbelasting106,01106,01111,15111,151 231
133000 Hondenbelasting69,7369,7361,0661,0611
140000 Consumptie in het buitenland134,62141,87141,56142,244 070
141000 Voeding buitenland122,63126,11138,37138,30693
142000 Vervoer buitenland138,50146,56132,44132,371 065
143000 Accommodaties buitenland128,17141,46144,98149,23736
144000 Cafés en restaurants buitenland121,52124,04130,86130,66851
145000 Overige consumptie buitenland118,04120,24124,75124,28725
* Voorlopige cijfers

Consumentenprijsindex, alle huishoudens (2015=100)
2017201820192020202120222023
Januari100,35101,82104,05105,97107,62114,53123,21
Februari101,09102,31104,97106,64108,57115,27124,45
Maart101,44102,47105,37106,85108,87119,46124,72
April101,98103,11106,08107,34109,36119,81126,01
Mei101,65103,42105,94107,18109,46119,05126,26
Juni101,37103,10105,84107,51109,67119,05125,83
Juli102,11104,28106,90108,69110,23121,57127,13
Augustus102,27104,40107,37108,13110,71123,95127,70*
September102,03103,95106,70107,88110,79126,89
Oktober102,17104,32107,16108,47112,18128,25
November102,00104,07106,73107,61113,17124,35
December101,97103,97106,80107,85114,01124,94
Jaar101,70103,44106,16107,51110,39121,43
* Voorlopige cijfers

Consumentenprijsindex, alle huishoudens, afgeleid 1) (2015=100)
2017201820192020202120222023
Januari100,24101,51102,56104,58105,85113,64122,28
Februari100,98102,01103,47105,24106,77114,37123,53
Maart101,34102,15103,86105,44107,05118,49123,82
April101,88102,71104,55105,91107,53119,21125,12
Mei101,54102,99104,42105,62107,63118,46125,37
Juni101,31102,65104,32105,83107,84118,47124,88
Juli102,05103,82105,37107,01108,39121,88125,85
Augustus102,21103,91105,83106,46108,87124,45126,38*
September101,97103,47105,17106,21108,94127,63
Oktober102,11103,83105,63106,81110,31128,98
November101,94103,57105,21105,96111,29124,77
December101,90103,47105,28106,19112,12125,34
Jaar101,62103,01104,64105,94108,55121,31
* Voorlopige cijfers
1)
De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptie-gebonden belastingen.

Geharmoniseerde index van consumentenprijzen (2015=100)
2017201820192020202120222023
Januari99,64101,12103,13104,85106,51114,61124,23
Februari100,58101,84104,44105,77107,76115,58125,90
Maart101,03102,06104,98106,09108,09120,70126,16
April101,94102,99106,11107,14108,95121,16128,17
Mei101,49103,41105,82106,94109,11120,21128,41
Juni101,17102,85105,67107,45109,27120,13127,78
Juli102,00103,96106,67108,42109,96122,74129,25
Augustus102,18104,09107,32107,65110,54125,63129,90
September101,75103,36106,16107,19110,37129,20
Oktober101,97103,89106,82108,05112,10130,92
November101,57103,37106,01106,72113,02125,81
December101,49103,35106,24107,22114,09126,64
Jaar101,40103,02105,78106,96109,98122,78
* Voorlopige cijfers
 

Indexcijfers bouwkosten nieuwbouwwoningen

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100
PeriodenInputprijsindex bouwkostenInputprijsindex bouwkostenInputprijsindex bouwkosten
Bouwkosten totaalLooncomponentMateriaalcomponent 1)
201297,695,499,8
201397,897,198,4
201498,799,198,3
2015100,0100,0100,0
2016101,7101,6101,7
2017103,9103,7104,0
2018106,5106,2106,8
2019109,5109,0110,0
2020111,9113,5110,4
2021116,9114,8119,0
2022 januari122,5117,2127,6
2022 februari123,1117,2128,9
2022 maart125,2117,3132,9
2022 april127,4117,8136,7
2022 mei128,0117,8138,0
2022 juni127,5117,8137,0
2022 juli128,5117,8138,9
2022 augustus128,7117,8139,2
2022 september129,6119,3139,6
2022 oktober130,0119,3140,4
2022 november129,7119,3139,9
2022 december129,7119,3139,8
2022127,5118,2136,6
2023 januari*133,1121,0144,9
2023 februari*133,5121,0145,7
2023 maart*134,4122,8145,8
2023 april*134,6122,9146,1
2023 mei*134,6122,9146,1
2023 juni*134,5122,9145,8
2023 juli*134,7124,4144,8
2023 augustus*134,2124,4143,9
* Voorlopige cijfers
1) Vanaf januari 2023 t/m maart 2023 is het indexcijfer voor de materiaalcomponent definitief.
Bijgestelde cijfers zijn cursief weergegeven.
Deze reeks is berekend als een gewogen gemiddelde van de ontwikkeling van het loon in de bouwnijverheid en een pakket bouwmaterialen zoals die in de woningbouw wordt toegepast.
Mutaties in de kosten van materieel, algemene kosten en winst & risico zijn in deze prijsindexcijfers niet opgenomen.

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex, 2015 = 100
PeriodenIncl. BTWExcl. BTW
2012107,5108,9
2013104,9104,9
2014100,7100,7
2015100100
2016100100
2017106,2106,2
2018115,4115,4
2019123,8123,8
2020129,2129,2
2021134,2134,2
eerste kwartaal 2022137,3137,3
tweede kwartaal 2022142,1142,1
derde kwartaal 2022*148,3148,3
vierde kwartaal 2022*146,1146,1
2022*143,5143,5
eerste kwartaal 2023*156,4156,4
tweede kwartaal 2023*161,4161,4
* Voorlopige cijfers;;
Bijgestelde cijfers zijn cursief weergegeven.
De prijsindexreeksen zijn gebaseerd op gegevens van alle woningen zoals die op door gemeenten afgegeven bouwvergunningen staan vermeld.
 

 

 Producentenprijzen

In StatLine zijn de wegingscoëfficiënten beschikbaar die bij onderstaande tabellen behoren.

Producentenprijzen (PPI) naar afzetprijzen en bedrijfstakken SBI 2008, index 2015=100
BedrijfstakkenBranchesSBI2008Afzet2020202120222023 maart2023 april*2023 mei*2023 juni*2023 juli*2023 augustus*
B DelfstoffenwinningTotaal afzetprijzen70,6127,4313,7303,1242,7217,6216,6209203,7
B DelfstoffenwinningAfzetprijzen binnenland71,6124,2272,5297,1205172,9153,3143,6143
B DelfstoffenwinningAfzetprijzen buitenland70129,3336,8306,5263,9242,7252,3245,9237,9
C IndustrieTotaal afzetprijzen101,8114,6141,8140,2139,9137,6137,2136,7138,5
C IndustrieAfzetprijzen binnenland106,9119,8145,7146,6145,3143,7142,5141,4143,3
C IndustrieAfzetprijzen buitenland97,9110,5138,8135,1135,7132,9133133,1134,8
D EnergievoorzieningTotaal afzetprijzen80,1141,9341369,8294,7275,7284,6244,3.
D EnergievoorzieningAfzetprijzen binnenland80,6145,5351,3386,5310,2291,5300,6254,8.
D EnergievoorzieningAfzetprijzen buitenland77,3122,6284,5278209,7189,2196,8186,8192,4
E Waterbedrijven en afvalbeheerTotaal afzetprijzen.........
E Waterbedrijven en afvalbeheerAfzetprijzen binnenland9395,198,3117,8117,8117,8117,8117,8117,8
E Waterbedrijven en afvalbeheerAfzetprijzen buitenland.........
* Voorlopige cijfers
. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim

Producentenprijzen (PPI) naar afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008 (1 digit), index 2015=100
BedrijfstakkenBranchesSBI2008Afzet2020202120222023 maart2023 april*2023 mei*2023 juni*2023 juli*2023 augustus*
06 Winning van aardolie en aardgasTotaal afzetprijzen56,5134,3.......
06 Winning van aardolie en aardgasAfzetprijzen binnenland61,2127,3314,4345,1226,4185,4160,4147,2146,4
06 Winning van aardolie en aardgasAfzetprijzen buitenland53,4138,8.......
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas)Totaal afzetprijzen111,6116,3140,3140,7142,2141,4140,7144,5143,7
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas)Afzetprijzen binnenland114,7118,4134,2136142142,1141,6147,3146,7
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas)Afzetprijzen buitenland98,5107,4166,2160,5142,7138,4136,8132,8130,9
10 VoedingsmiddelenindustrieTotaal afzetprijzen106,9114,1137,5146,9146,6145,5144,9143,5143,4
10 VoedingsmiddelenindustrieAfzetprijzen binnenland110,8121,5147,8153,7151,8150,4149,1147,5147,7
10 VoedingsmiddelenindustrieAfzetprijzen buitenland103,6107,8128,6141142,1141,3141,4140,1139,8
11 DrankenindustrieTotaal afzetprijzen106,9112,6122,5135,2137,3137,2137,8137137,4
11 DrankenindustrieAfzetprijzen binnenland110,7115,2123,3136,4137,4137,3137,9137,5138,2
11 DrankenindustrieAfzetprijzen buitenland104,7111,1122,1134,5137,3137,2137,8136,7136,9
12 TabaksindustrieTotaal afzetprijzen106,8107,7107,3111,3112,4112,3112,3111,2111,2
12 TabaksindustrieAfzetprijzen binnenland110,6111,8113,9114,1113,6113,5113,4113,2113,3
12 TabaksindustrieAfzetprijzen buitenland106,2107,1106,3110,9112,2112,2112,2110,9110,9
13 TextielindustrieTotaal afzetprijzen106,1108,9118,7128,5128,8128,6129128,8129,7
13 TextielindustrieAfzetprijzen binnenland109,4110,8120,8127,7127126,4126,8128,2130,1
13 TextielindustrieAfzetprijzen buitenland104,4107,9117,6129129,7129,8130,2129,1129,6
14 KledingindustrieTotaal afzetprijzen107108,6.130,1.130129,9130.
14 KledingindustrieAfzetprijzen binnenland108,6110,1.139,6.139,5139,4139,5.
14 KledingindustrieAfzetprijzen buitenland103,3105,1108,7108,3108,3108,3108,3108,2110,9
15 Leer- en schoenenindustrieTotaal afzetprijzen104,7105,2107,8115,7118,2118,2118,2116,5116,5
15 Leer- en schoenenindustrieAfzetprijzen binnenland109,4111,2115,8122,9122,6122,6122,6122,5122,6
15 Leer- en schoenenindustrieAfzetprijzen buitenland104104,4106,7114,7117,6117,6117,6115,7115,7
16 HoutindustrieTotaal afzetprijzen114,6128,1149,1153,6153,5151,7152151150,8
16 HoutindustrieAfzetprijzen binnenland116,8130,8149,6153,9154,3152,4152,7151,9151,5
16 HoutindustrieAfzetprijzen buitenland105,5116,7147,2152,4150,4149149,3147,4148
17 PapierindustrieTotaal afzetprijzen103,6114,7143,8141,4138,7138,4137,3134,4134,3
17 PapierindustrieAfzetprijzen binnenland104,9114,2142,3142,8139139,3138,3136136,2
17 PapierindustrieAfzetprijzen buitenland101,9115,3145,8139,6138,2137,1136132,4131,7
18 Grafische industrieTotaal afzetprijzen98,899,4117,1126,1123,9123,5123,5123,9123,7
18 Grafische industrieAfzetprijzen binnenland97,998,2116125,4122,1121,6121,7122,3122,1
18 Grafische industrieAfzetprijzen buitenland106,5110,8127,2132,5141,7141,7140,5139,3139,1
19 Aardolie-industrieTotaal afzetprijzen79,5121,2212,6172,4174161,3165,8171,6.
19 Aardolie-industrieAfzetprijzen binnenland93,7138,7228,1183,9182,2170,6169,9170,3193,3
19 Aardolie-industrieAfzetprijzen buitenland73,7114206,3167,8170,6157,6164,1172,1.
20 Chemische industrieTotaal afzetprijzen91,1117,6156142,3139,6135131,7128128,4
20 Chemische industrieAfzetprijzen binnenland88,6123,6168,5156,5151146,4140,6135,7137,9
20 Chemische industrieAfzetprijzen buitenland92,2114,9150,3135,9134,5129,9127,7124,6124,1
21 Farmaceutische industrieTotaal afzetprijzen104105,6111115,3116115,8115,5114114
21 Farmaceutische industrieAfzetprijzen binnenland101103,9111,3113,6115,8115,2114,5115,1115,1
21 Farmaceutische industrieAfzetprijzen buitenland105,6106,5110,8116,1116,2116,2116,1113,4113,3
22 Rubber- en kunststofproductindustrieTotaal afzetprijzen101,2109,3127,9131,4131,2131,1130,5129,3129,1
22 Rubber- en kunststofproductindustrieAfzetprijzen binnenland102,7113,3133,6138137,3137,4136,5135,8136
22 Rubber- en kunststofproductindustrieAfzetprijzen buitenland100,2106,7124,2127,1127,2126,9126,6125,1124,6
23 BouwmaterialenindustrieTotaal afzetprijzen110,2113,4128,9146146,9147,6147,9147,5147
23 BouwmaterialenindustrieAfzetprijzen binnenland111,4114,8130,9149,6150,9151,9152,2151,8151,3
23 BouwmaterialenindustrieAfzetprijzen buitenland106,4108,9122,5135,1134,6134,5134,5134,1133,8
24 BasismetaalindustrieTotaal afzetprijzen106,2133,3178,5164,7167,2165,2161,6161,4159,7
24 BasismetaalindustrieAfzetprijzen binnenland111136,3185,8182181,7180,5177,7175,2174,1
24 BasismetaalindustrieAfzetprijzen buitenland104,3132,2175,6157,9161,6159,2155,3156154,1
25 MetaalproductenindustrieTotaal afzetprijzen110116,2133,7135,7135,5135,2134,7133,9133,9
25 MetaalproductenindustrieAfzetprijzen binnenland110,9117,1134,6137,4137,1136,8136,4135,6136
25 MetaalproductenindustrieAfzetprijzen buitenland106,5112,8130,8129,4129,4129,2128,4127,9126
26 Elektrotechnische industrieTotaal afzetprijzen103103,1109,3113111,9112,2112,2112112,6
26 Elektrotechnische industrieAfzetprijzen binnenland106,2109114,6119,9120,5120,5120,8121,1121,3
26 Elektrotechnische industrieAfzetprijzen buitenland100,498,2104,8107,3104,8105,3105,1104,5105,3
27 Elektrische apparatenindustrieTotaal afzetprijzen99,1103114,4121,4123122,7123123,2123,4
27 Elektrische apparatenindustrieAfzetprijzen binnenland110115130,6140,4140,9140,7142140,4140,7
27 Elektrische apparatenindustrieAfzetprijzen buitenland9598,4108,3114,1116,1115,9115,7116,6116,8
28 Machine-industrieTotaal afzetprijzen106,4108,2116121121,6121,9121,7122,4122,8
28 Machine-industrieAfzetprijzen binnenland110,7114,2125,2132133,3133,2133,1133,6134,3
28 Machine-industrieAfzetprijzen buitenland103,9104,8110,7114,7115115,4115,3116116,2
29 Auto- en aanhangwagenindustrieTotaal afzetprijzen107,9110,8115,8121,3122121,7121,7123,8123,4
29 Auto- en aanhangwagenindustrieAfzetprijzen binnenland108,1110,8118128,3128,3129,7129,8130,5131,7
29 Auto- en aanhangwagenindustrieAfzetprijzen buitenland107,9110,8115,1119,3120,1119,4119,4121,9121
30 Overige transportmiddelenindustrieTotaal afzetprijzen103,3104,2109,8116,4117,4117,4117,4118,2118,4
30 Overige transportmiddelenindustrieAfzetprijzen binnenland104,7105,2112118,5117,6117,6117,7118,5118,9
30 Overige transportmiddelenindustrieAfzetprijzen buitenland102,7103,8108,9115,5117,3117,3117,3118,1118,2
31 MeubelindustrieTotaal afzetprijzen115,5121,8138151,4151,2150,9150,5152151,9
31 MeubelindustrieAfzetprijzen binnenland117123,6141,3156,5156155,9155,7157,7157,5
31 MeubelindustrieAfzetprijzen buitenland111,3116,6128,3136,9137,2136,7135,3135,6135,9
32 Overige industrieTotaal afzetprijzen108,9111,8116,7121,7122,3122,3121,9120,4120,5
32 Overige industrieAfzetprijzen binnenland108,9113,2125,9132,5132,7132131,6130,8131,5
32 Overige industrieAfzetprijzen buitenland108,8111,2112,9117,4118,2118,4117,9116,3116,1
33 Reparatie en installatie van machinesTotaal afzetprijzen.........
33 Reparatie en installatie van machinesAfzetprijzen binnenland119,8125,2132139,2138,8139,1139,2138,5139,1
33 Reparatie en installatie van machinesAfzetprijzen buitenland.........
35 EnergiebedrijvenTotaal afzetprijzen80,1141,9341369,8294,7275,7284,6244,3.
35 EnergiebedrijvenAfzetprijzen binnenland80,6145,5351,3386,5310,2291,5300,6254,8.
35 EnergiebedrijvenAfzetprijzen buitenland77,3122,6284,5278209,7189,2196,8186,8192,4
36 WaterleidingbedrijvenTotaal afzetprijzen.........
36 WaterleidingbedrijvenAfzetprijzen binnenland9395,198,3117,8117,8117,8117,8117,8117,8
36 WaterleidingbedrijvenAfzetprijzen buitenland.........
* Voorlopige cijfers
. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim