Auteur: Judit Arends
Vrijwilligerswerk 2023

1. Inleiding

In dit rapport staat het verrichten van vrijwilligerswerk door de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder in 2023 centraal. Dit wordt sinds 2012 door het CBS gemeten in het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn (SSW). In het reguliere vragenblok over vrijwilligerswerk wordt informatie verzameld over het aandeel vrijwilligers in 13 soorten organisaties. Het doel is allereerst om de resultaten van dit reguliere deel en ontwikkelingen daarin ten opzichte van eerdere jaren te beschrijven. 

Daarnaast is dit onderzoek gericht op een aantal verdiepende vragen die in 2023 op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), in overleg met de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) aan de enquête SSW zijn toegevoegd. In dit verdiepende deel werd in 2023 aan degenen die vrijwilligerswerk deden gevraagd naar de motieven om vrijwilligerswerk te doen. Ook is gevraagd hoe vrijwilligers voor het eerst hebben gehoord over het vrijwilligerswerk wat ze nu doen, en wat vrijwilligers belangrijk vinden dat de vereniging of organisatie waarvoor men vrijwilligerswerk doet voor de persoon regelt. Daarnaast is nagegaan of men eerder vrijwilligerswerk heeft gedaan en wat de redenen waren om ermee te stoppen. Mensen die geen vrijwilligerswerk hebben gedaan in de afgelopen 12 maanden is gevraagd wat de redenen waren om geen vrijwilligerswerk te doen.