Auteur: Math Akkermans, Judit Arends, Elianne Derksen, Carin Reep
Online Veiligheid en Criminaliteit 2022

Bijlage C. Referenties

Akkermans, M., Derksen, E, Kloosterman, R., Moons, E. en M. Wingen (2023). Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend gedrag 2022. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum/Centraal Bureau voor de Statistiek.

Akkermans, M., Gielen, W., Kloosterman, R., Knoops, K., Linden, G., Moons, E. en C. Reep (2019). Digitale Veiligheid & Criminaliteit 2018. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

Akkermans, M., Kloosterman, Moons, E., Reep, C. en M. Tummers-van der Aa (2022). Veiligheidsmonitor 2021. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

Boonstra, H-J., en J. van den Brakel (2022). Methodebreuken Veiligheidsmonitor 2021. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CBS (2022). Nederlander koopt meer digitale producten maar minder goederen online, 21 oktober 2022 (cbs.nl).

Politie data.politie.nl (2023). Geregistreerde misdrijven en aangiften; soort misdrijf, gemeente 2023.

Reep, C. (2021). Financiële schade van criminaliteit tegen burgers. Statistische Trends. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/ Bonaire.

Tourangeau, R., Rips, L.J. and Rasinski, K. (2000), The Psychology of Survey Response. Cambridge University Press, New York.