Auteur: Math Akkermans, Judit Arends, Elianne Derksen, Carin Reep
Online Veiligheid en Criminaliteit 2022

6. Online bedreiging en intimidatie

Het internet wordt niet alleen misbruikt om mensen op te lichten, te frauderen of om te hacken, maar ook om mensen te bedreigen en intimideren. Het gaat dan om dreigen met geweld, pesten, stalken en shamesexting, een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag waarbij naaktfoto’s of -filmpjes van het slachtoffer worden verspreid of hiermee wordt gedreigd. Bedreiging en intimidatie via internet verschilt van bedreiging en intimidatie in de fysieke wereld in de zin dat berichten en beeldmateriaal breder en sneller verspreid kunnen worden, voor anderen (lang) zichtbaar kunnen blijven en moeilijk te verwijderen zijn. Eerst komt het slachtofferschap van online bedreiging en intimidatie aan de orde. Daarna wordt beschreven wie de daders zijn, wat de gevolgen voor het slachtoffer zijn, en in welke mate slachtoffers melden wat hen overkomen is.

6.1 Slachtoffers online bedreiging en intimidatie

In 2022 gaf 4 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder aan in de afgelopen 12 maanden slachtoffer te zijn geweest van online bedreiging en intimidatie. Dit zijn 600 duizend mensen. De meesten, 2 procent, waren slachtoffer van online bedreiging. Met online pesten en met online stalking had elk ruim 1 procent te maken. Van shamesexting werd 0,7 procent slachtoffer in 2022.

6.1.1 Slachtoffers online bedreiging en intimidatie, 2022
 2022 (% )
Online bedreiging en intimidatie4,1
Online bedreiging 1,9
Online pesten1,3
Online stalken1,2
Shamesexting0,7

Slachtoffers online bedreiging en intimidatie naar persoonskenmerken

Jongeren, en dan vooral jonge vrouwen, werden relatief vaak slachtoffer van online bedreiging en intimidatie. Zo werd 12 procent van de vrouwen van 15 tot 25 jaar slachtoffer. Zij werden met name vaker slachtoffer van bedreiging en pesten. Personen met het laagste opleidingsniveau gaven vaker dan anderen aan slachtoffer te zijn geweest van online bedreiging en intimidatie. Biseksuele mannen en vrouwen, homoseksuele mannen en aseksuele personen hadden relatief vaak met online bedreiging en intimidatie te maken. Vooral biseksuele vrouwen waren met 14 procent vaak slachtoffer, met name van online bedreiging, pesten en stalken.

6.1.2 Slachtofferschap online bedreiging en intimidatie naar persoonskenmerken, 2022
TotaalOnline bedreigingOnline pestenOnline stalkenShamesexting
%%%%%
Totaal4,11,91,31,20,7
Geslacht
Mannen4,22,11,41,00,8
Vrouwen4,01,81,31,50,5
Leeftijd
15 tot 25 jaar9,84,84,02,61,4
25 tot 45 jaar4,42,01,71,30,7
45 tot 65 jaar3,11,60,61,00,5
65 jaar en ouder1,60,60,20,70,3
Geslacht x leeftijd
Mannen, 15 tot 25 jaar8,24,03,61,31,3
Mannen, 25 tot 45 jaar4,72,21,91,20,9
Mannen, 45 tot 65 jaar3,41,90,60,80,7
Mannen, 65 jaar en ouder2,10,90,20,80,4
Vrouwen, 15 tot 25 jaar11,55,74,43,91,5
Vrouwen, 25 tot 45 jaar4,01,81,51,30,5
Vrouwen, 45 tot 65 jaar2,81,20,61,20,3
Vrouwen, 65 jaar en ouder1,10,40,10,60,2
Opleidingsniveau
Laag4,92,42,01,50,8
Middelbaar4,42,01,31,30,8
Hoog3,31,70,91,00,3
Seksuele oriëntatie
Homoseksuele mannen7,24,02,61,81,3
Homoseksuele vrouwen4,31,42,51,10,5
Biseksuele mannen8,22,74,11,42,1
Biseksuele vrouwen14,06,96,04,61,2
Heteroseksuele mannen3,92,01,20,90,6
Heteroseksuele vrouwen3,71,71,01,40,5
Aseksuele personen1)8,52,75,12,21,4
1) Voor aseksuele personen ontbreekt de uitsplitsing naar geslacht i.v.m. te weinig waarnemingen.

6.2 Daders online bedreiging en intimidatie

Bij ruim 4 op de 10 slachtoffers van online bedreiging en intimidatie was bekend wie de dader was. Bij pesten en stalken kende de slachtoffers de dader(s) het vaakst.

6.2.1 Kende dader(s) van online bedreiging en intimidatie, 2022
 2022 (% slachtoffers)
Online bedreiging en intimidatie44,0
Online bedreiging 29,2
Online pesten56,6
Online stalken55,5
Shamesexting30,4

De meest genoemde daders zijn de ex-partner, een vriend/vriendin of een medestudent/-scholier. De ex-partner wordt bij online stalken en shamesexting het vaakst als dader genoemd, respectievelijk door 18 en 14 procent van de slachtoffers. Bij online pesten wordt een medestudent/-scholier (15 procent) of een vriend/vriendin (12 procent) het vaakst als dader genoemd.

6.2.2 Daders van online bedreiging en intimidatie1), 2022
 Online bedreiging (% slachtoffers)Online pesten (% slachtoffers)Online stalken (% slachtoffers)Shamesexting (% slachtoffers)
Partner0,50,70,01,6
Ex-partner5,27,818,113,8
Familielid1,82,41,30,7
Buurtgenoot2,13,92,21,2
Vriend of vriendin4,711,73,86,7
Collega2,34,91,51,6
Leidinggevende0,52,60,00,0
Medestudent of - scholier3,515,02,21,6
Docent of leraar0,80,60,00,0
Bekende van sport of hobby1,34,51,40,0
Zorgverlener0,31,00,00,0
Andere bekende13,28,711,65,2
1) Meerdere antwoorden mogelijk.
 

6.3 Gevolgen online bedreiging en intimidatie

Problemen voor slachtoffers

Een derde van de slachtoffers van online bedreiging en intimidatie zei emotionele of psychische problemen dan wel financiële problemen te hebben of te hebben gehad als gevolg van het voorval. Slachtoffers van online pesten hebben het vaakst emotionele of psychische problemen ervaren: 44 procent. Van de slachtoffers van online stalken en shamesexting kreeg elk ruim 30 procent dit soort problemen.
Slachtofferschap van online bedreiging en intimidatie leidde vaker tot emotionele of psychische problemen dan tot financiële problemen: 30 tegen 7 procent. Financiële problemen werden het vaakst genoemd bij shamesexting. Ongeveer de helft (49 procent) van de slachtoffers hiervan gaf aan dat de dader om geld had gevraagd om het verspreiden van de beelden te voorkomen.

6.3.1 Problemen door online bedreiging en intimidatie1), 2022
 Online bedreiging en intimidatie totaal (% slachtoffers)Online bedreiging (% slachtoffers)Online pesten (% slachtoffers)Online stalken (% slachtoffers)Shamesexting (% slachtoffers)
Heeft/had emotionele/psychische of financiële problemen 33,126,945,736,537,4
waarvan:
Emotionele of psychische problemen 30,224,544,332,630,9
Financiële problemen6,65,55,5810,4
1) Meerdere antwoorden mogelijk.

Emotionele of psychische gevolgen

Voor de meeste slachtoffers van online bedreiging en intimidatie heeft of had het voorval tot gevolg dat men minder vertrouwen had in mensen (42 procent) en dat men zich minder veilig voelde (37 procent). Slaapproblemen, depressieve klachten, angstklachten en het voorval steeds opnieuw beleven werden met percentages tussen de 10 en 20 procent minder vaak genoemd.

Slachtoffers van online stalken geven het vaakst aan zich minder veilig te voelen door het voorval. Minder vertrouwen hebben in mensen en depressieve klachten worden vaker als gevolg genoemd door slachtoffers van online pesten.

6.3.2 Emotionele of psychische gevolgen door online bedreiging en intimidatie1), 2022
 Online bedreiging en intimidatie totaal (% slachtoffers)Online bedreiging (% slachtoffers)Online pesten (% slachtoffers)Online stalken (% slachtoffers)Shamesexting (% slachtoffers)
Minder vertrouwen in mensen41,740,552,637,934,4
Minder veilig voelen36,734,836,045,635,0
Angstklachten16,912,425,019,619,3
Depressieve klachten16,410,131,016,516,5
Slaapproblemen15,412,320,718,717,3
Voorval telkens opnieuw beleven10,77,914,112,611,1
1) Meerdere antwoorden mogelijk.

6.4  Melding en aangifte online bedreiging en intimidatie

In totaal heeft 57 procent van de slachtoffers het voorval ergens gemeld: bijna 2 op de 10 bij de politie en ruim 5 op de 10 bij een andere instantie of persoon. Bij instanties gaat het bijvoorbeeld om meld- of adviespunten zoals Meld Misdaad Anoniem of Veilig Thuis. Bij personen kan het bijvoorbeeld gaan om professionele hulpverleners zoals huisartsen, psychologen of maatschappelijk werkers, om andere professionals zoals leerkrachten of leidinggevenden, en om mensen uit het eigen, informele circuit zoals andere gezinsleden, familie of vrienden.

Bijna alle meldingen van online bedreiging en intimidatie bij de politie resulteerden in een aangifte (17 procent maakte melding; 13 procent deed aangifte). Van shamesexting werd door slachtoffers het vaakst aangifte gedaan bij de politie (22 procent), van pesten het minst vaak (9 procent).

6.4.1 Melding en aangifte online bedreiging en intimidatie, 2022
 Online bedreiging en intimidatie totaal (% slachtoffers)Online bedreiging (% slachtoffers)Online pesten (% slachtoffers)Online stalken (% slachtoffers)Shamesexting (% slachtoffers)
Melding totaal56,952,861,758,553,9
Melding bij politie16,515,611,920,225,5
Melding bij andere instantie of persoon53,347,759,553,147,0
Aangifte bij politie13,312,79,315,122,1

De meeste slachtoffers van online bedreiging en intimidatie die aangifte deden, deden dit op het politiebureau (zie ook tabellenset). Daarnaast deed 31 procent telefonisch aangifte en 14 procent via internet. Bijna 2 op de 10 heeft op een andere manier aangifte gedaan.

Redenen geen melding of aangifte bij politie

De meest genoemde reden om het voorval niet bij de politie te melden of aangifte te doen is dat er niet aan wordt gedacht of dat men het niet zo belangrijk vindt (43 procent), gevolgd door ‘het helpt toch niets’ (33 procent). Ongeveer 16 procent zei dat het al is opgelost en 14 procent heeft geen zin of tijd gehad, of vindt het te veel moeite. Alle andere redenen worden door slachtoffers minder vaak genoemd.

Slachtoffers van online pesten geven vaker dan slachtoffers van andere delicten ‘het helpt toch niets’ als reden om geen melding of aangifte te doen bij de politie. Slachtoffers van shamesexting noemen vaker het hebben van schuld- of schaamtegevoel als reden.

6.4.2 Reden geen melding of aangifte van online bedreiging en intimidatie1), 2022
 Online bedreiging en intimidatie totaal (% slachtoffers die geen melding of aangifte hebben gedaan)Online bedreiging (% slachtoffers die geen melding of aangifte hebben gedaan)Online pesten (% slachtoffers die geen melding of aangifte hebben gedaan)Online stalken (% slachtoffers die geen melding of aangifte hebben gedaan)Shamesexting (% slachtoffers die geen melding of aangifte hebben gedaan)
Niet aan gedacht / niet zo belangrijk42,746,538,933,030,4
Het helpt toch niets33,130,639,631,726,8
Het is al opgelost15,811,017,013,315,3
Geen zin of tijd / teveel moeite13,714,613,59,913,8
Uit angst voor vervelende reactie of wraak9,78,412,17,99,8
Dit is geen zaak voor de politie6,65,89,24,90,4
Door schuld- of schaamtegevoel5,43,75,25,211,7
Op advies van de politie2,82,93,24,73,3
Digitaal aangifte/melding doen lukt niet1,80,61,73,02,7
Nog niet aan toe gekomen, ga ik nog doen1,31,51,81,90,5
Financiële schade is al vergoed0,30,60,40,01,6
Andere reden21,418,821,117,223,6
1) Meerdere antwoorden mogelijk.