Auteur: Jannes Kromhout
Monitor Laaggeletterdheid, proefjaar 2022

Referenties

Algemene Rekenkamer (2016). Aanpak van laaggeletterdheid.

Baay, P., Buisman, M. en Houtkoop, W. (2015). Laaggeletterden: achterblijvers in de digitale wereld?

Buisman, M., Allen, J., Fouarge, D., Houtkoop, W. en Velden, R. van der. (2013). PIAAC 2012: de belangrijkste resultaten

CBS (2021). Pilot Monitor Laaggeletterdheid 2021

Christoffels, I., Bay, P., Bijlsma, I., en Levels, M (2016). Over de relatie tussen laaggeletterdheid en armoede. Expertisecentrum Beroepsonderwijs. 

Davis, T. C., Wolf, M. S., Bass, P. F., 3rd, Thompson, J. A., Tilson, H. H., Neuberger, M., en Parker, R. M. (2006). Literacy and misunderstanding prescription drug labels. Annals of internal medicine, 145(12), 887–894.

Heide, I. van der, en Rademakers, J. (2015). Laaggeletterdheid en Gezondheid: Stand van zaken

Engelshoven, I. van., de Jong, J., Knops, R en Ark, T. van. (2019). Kamerbrief over Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024

Kripalani, S., Henderson, L. E., Chiu, E. Y., Robertson, R., Kolm, P., en Jacobson, T. A. (2006). Predictors of medication self-management skill in a low-literacy population. Journal of general internal medicine, 21(8), 852–856. 

PWC (2018). Maatschappelijke kosten laaggeletterdheid

VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst, Coalitieakkoord 2021 – 2025