Auteur: Rudi Bakker
Jeugdhulp 2022

Erratum

In figuur 1.3.1 zijn de uitkomsten voor ‘Totaal jeugdhulp, totaal’, ‘Zonder verblijf, totaal’ en ‘Met verblijf, totaal’ gecorrigeerd. Per abuis stonden daar nog de uitkomsten over het 1e halfjaar 2022 in plaats van de uitkomsten over geheel 2022.