Internationale mobiliteit studenten in het hoger onderwijs

Referenties

Europese Unie (2011). Council conclusions on a benchmark for learning mobility. Official Journal of the European Union. 2011/C 372/08, C 372/31-C 372/35.

Europese Unie (2013). COMMISSION REGULATION (EU) No 912/2013. Official Journal of the European Union, L 252/5 – L 252/10.

Rijksoverheid (2023). Stimuleren internationale ervaring studenten. Verkregen op 5 januari 2023 van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/onderwijs-en-internationalisering/stimuleren-internationale-ervaring-studenten.