Internationale mobiliteit studenten in het hoger onderwijs

4. Aansluiting opleiding en arbeidsmarkt

De deelname van studenten in het hoger onderwijs aan buitenlandse activiteiten wordt in Nederland gestimuleerd, onder meer omdat verwacht wordt dat het een goede voorbereiding is op de steeds internationaler wordende arbeidsmarkt. Een grote meerderheid (96 procent) van degenen die in studiejaar 2020/’21 een diploma in het hoger onderwijs hebben behaald en die het onderwijs hebben verlaten, had in het tweede kwartaal van 2022 betaald werk. Dit aandeel is vrijwel gelijk onder degenen met en zonder buitenlandervaring.

Aan de afgestudeerden die geen onderwijs meer volgen en werk hadden in het tweede kwartaal 2022 is ook gevraagd naar de aansluiting van hun behaalde opleiding en hun huidige werkzaamheden. Drie kwart (77 procent) is daar positief over en geeft aan dat de opleiding die ze hebben gevolgd aansluit bij hun huidige werkzaamheden. Afgestudeerden die studiepuntmobiel waren tijdens hun studie geven dit iets minder vaak aan dan gemiddeld, de verschillen zijn echter klein.

4.1 Werkzaamheden sluiten aan bij gevolgde opleiding, werkzame afgestudeerden hoger onderwijs 2020/'21
 Sluiten aan (% (helemaal) mee eens)
Totaal78,5
Buitenland, studiepuntmobiel76,2
Buitenland, niet-studiepuntmobiel76,9
Digitaal mobiel79,5
Niet mobiel79,0

Ruim drie kwart (78 procent) van alle afgestudeerden in studiejaar 2020/’21 in het hoger onderwijs gaf aan dat hun opleiding wat hen betreft een (zeer) goede basis was voor de start op de arbeidsmarkt. Ook hiervoor geldt dat degenen die studiepuntmobiel waren tijdens hun studie dit iets minder vaak aangaven dan gemiddeld, en dat de verschillen klein zijn.

4.2 Opleiding goede basis voor start op de arbeidsmarkt, afgestudeerden hoger onderwijs 2020/'21
 Goede basis (% (helemaal) mee eens)
Totaal81,4
Naar buiteland, studiepuntmobiel79,3
Naar buitenland, niet-studiepuntmobiel81,5
Digitaal mobiel80,9
Niet mobiel81,9