Internationale mobiliteit studenten in het hoger onderwijs

3. Redenen en vaardigheden

In totaal deed een derde van de studenten die in 2020/’21 hun diploma hebben behaald op enige wijze buitenlandervaring op. Ze waren studiepuntmobiel, reisden kortere tijd (minder dan drie maanden) en voor minder dan 15 studiepunten voor hun studie naar het buitenland of namen vanuit Nederland deel aan activiteiten van een buitenlandse onderwijsinstelling. Wordt hen gevraagd naar de reden van hun verblijf in het buitenland of deelname vanuit Nederland aan internationale activiteiten dan geeft een overgrote meerderheid (95 procent) van degenen die studiepuntmobiel waren aan dat dit volgens hen goed is voor hun persoonlijke of maatschappelijke ontwikkeling. Ook vinden ze dat het goed op het CV staat (82 procent) of omdat hun vakgebied internationaal georiënteerd is (63 procent). Het investeren in hun CV was voor degenen die naar het buitenland zijn geweest maar niet studiepuntmobiel waren en degenen die digitaal mobiel waren veel minder een reden om deel te nemen aan activiteiten van een buitenlandse onderwijsinstelling. Vergeleken met degenen die fysiek naar het buitenland zijn geweest, geven degenen die digitaal mobiel waren relatief vaak aan dat het een verplicht onderdeel van hun studie was.

3.1 Reden deelname activiteiten buitenland, afgestudeerden hoger onderwijs 2020/'21
 Naar buitenland, studiepuntmobiel (% van afgestudeerden die (digitaal) in het buitenland zijn geweest)Naar buitenland, niet-studiepuntmobiel (% van afgestudeerden die (digitaal) in het buitenland zijn geweest)Digitaal mobiel (% van afgestudeerden die (digitaal) in het buitenland zijn geweest)
Persoonlijke of maatschappelijke ontwikkeling95,182,768,4
Investeren CV / helpt bij het vinden van werk81,941,242,1
Beooogd vakgebied is internationaal georiënteerd62,545,460,9
Verplicht voor opleiding32,233,562,0
Bijdragen aanpak maatschappelijk probleem22,929,534,7
Kwaliteit onderwijs buitenland is beter9,64,56,0
Geen passende onderzoek- of stageplek in Nederland8,97,2

Een verblijf in het buitenland of deelname aan online activiteiten in het buitenland kunnen verschillende vaardigheden vergroten. Afgestudeerden van het hoger onderwijs die studiepuntmobiel waren tijdens hun studie noemden vooral zelfstandigheid (57 procent) en taalvaardigheden (43 procent). Degenen die wel naar het buitenland zijn geweest, maar niet studiepuntmobiel waren, noemden vooral dat hun kennis over het vakgebied groter werd (54 procent). En ook hun kennis van eigen en andere culturen (47 procent) werd naar eigen zeggen beter. Afgestudeerden die tijdens hun studie alleen digitaal mobiel waren, noemden vooral dat hun kennis over het vakgebied groter werd (47 procent) en daarnaast dat ze beter verschillende perspectieven kunnen innemen (41 procent).

3.2 Opgedane vaardigheden deelname activiteiten buitenland, afgestudeerden hoger onderwijs 2020/'21
 Naar buitenland, studiepuntmobiel (% van afgestudeerden die (digitaal) in het buitenland zijn geweest)Naar buitenland, niet-studiepuntmobiel (% van afgestudeerden die (digitaal) in het buitenland zijn geweest)Digitaal mobiel (% van afgestudeerden die (digitaal) in het buitenland zijn geweest)
Zelfstandigheid57,335,212,1
Taalvaardigheden42,924,339,3
Kennis eigen en andere culturen41,246,828,2
Kennis eigen vakgebied/buitenl. methodes35,154,347,1
Zelfvertrouwen28,215,111
Kritisch kijken soc. positie (eigen/anderen)18,223,120,7
Verschillende perspectieven kunnen innemen18,130,541,3
Ruimdenkendheid15,416,221,4
Flexibiliteit15,212,117,4
Doorzettingsvermogen15,29,57,8
Kennis mondiale vraagstukken8,41111,2
Anders0,91,13,9

Aan degenen die niet fysiek naar het buitenland zijn geweest, is gevraagd of ze dit wel hebben overwogen. En vervolgens als dat het geval was wat de reden was dat ze niet zijn gegaan. De meest voorkomende reden die genoemd werd, is vanwege coronamaatregelen of het zelf hebben (gehad) van corona. Gevolgd door de reden dat het te duur was en ze de financiering niet rond kregen  en dat ze in Nederland andere verplichtingen hadden.

3.3 Redenen om niet deel te nemen aan activiteiten buitenland, afgestudeerden hoger onderwijs 2020/'21
  (% van afgestudeerden die niet naar het buitenland zijn geweest)
Vanwege coronamaatregelen of zelf corona45,6
Was te duur/kreeg de financiering niet rond35,5
In Nederland andere verplichtingen32,2
Kwaliteit onderwijs in Nederland beter23,2
Niet goed te combineren met opleiding in NL21,5
Te laat met de voorbereiding/geen tijd20
Geen passende plek19,8
Geen toegevoegde waarde16,8
Kende niemand die dit ook heeft gedaan10,4
Opleiding in Nederland stond het niet toe9,2
Beheerste onvoldoende de taal8,6
Al in het buitenland geweest voor opleiding8,5
Mensen in omgeving mee oneens5,4
Door eigen gezondheid niet mogelijk2,2
Een andere reden14