Auteur: Niek van Leeuwen, Jeroen Venema
Bevolkingskernen in Nederland 2021

4. Voorwaarden en recht gebruik

De gebruiker van de digitale bestanden bevolkingskernen is gehouden aan de volgende rechten en verplichtingen:

  • Alle rechten op de digitale bestanden bevolkingskernen berusten te allen tijde bij het CBS.
  • Het gebruik van geometrie van bevolkingskernen en postcodes met aangekoppelde cijfers van het CBS is zonder kosten.
  • Bij de gegevensvermelding op basis van het digitale bestand Bevolkingskernen 2021 is bronvermelding verplicht.
  • Bij visualisering van grenzen of bij visualisering van gegevens dient voor de bevolkingskernen te worden vermeld: © CBS.