Auteur: Niek van Leeuwen, Jeroen Venema
Statistische gegevens per vierkant en postcode 2022-2021-2020-2019

3. Codering vierkant

Aan elk vierkant wordt een codering toegekend, afgeleid van zijn locatie. Deze codering wordt samengesteld uit de x- en y-coördinaten van het linksonder hoekpunt van het vierkant.

De vierkanten worden als een regelmatig net over een kaart gelegd. De zijden van de vierkanten van het net zijn boven-beneden en links-rechts gericht. Het gebied wat bedekt wordt is afhankelijk van de gehanteerde projectie. Voor het gebied van Nederland is de gehanteerde projectie die volgens het Stelsel van Rijksdriehoeksmeting. 
Bij de codering van het vierkant moet daarom naast de grootte van het vierkant ook de projectie van het onderliggend gebied worden vermeld.

Conform de Europese INSPIRE-wetgeving wordt de kaartprojectie weergegeven in een numerieke code zoals vastgelegd binnen de EPSG geodetische parameter-dataset. De numerieke EPSG-code van de Nederlandse projectie met verschoven nulpunt (RD New) volgens het stelsel van Rijksdriehoeksmeting is 28992 (www.epsg.org).

Bij opbouw van de naamgeving van vierkanten wordt aangesloten bij de gangbare Engelse terminologie van een vierkant:
CRS voor de projectie.
RES voor de vierkantgrootte.
E(ast) voor de x-coördinaat.
N(orth) voor de y-coördinaat.

De vierkantgrootte van 100 meter en 500 meter wordt weergeven in gehele meters gevolgd door de letter M, i.e. RES100M en RES500M.
Omdat de codering van de vierkanten veelvouden zijn van 100 meter, kunnen de twee laatste nullen vervallen. De oost- en noord code wordt zowel bij 100 meter bij 100 meter als bij 500 meter bij 500 meter als gehele hectometers in vier cijfers weergegeven.
In Nederland variëren waarden van de E-coördinaat tussen 0 tot 300 kilometer; die van de N-coördinaat tussen 300 tot 630 kilometer. De waarden van een E-coördinaat minder dan 100 kilometer wordt ook in 4 cijfers aangegeven waarbij het getal wordt aangevuld met voorloopnullen.

De vierkantgrootte en de projectie wordt in de kolomnaam aangegeven. De codes van de vierkanten zijn de waarden in deze kolom.

Voorbeelden:
De code van een 100 meter vierkant gelegen op een kaart met  een projectie volgens het stelsel van Rijksdriehoeksmeting (RD) met linksonder coördinaat E(ast)= 64.300 meter en N(orth) = 456.700 meter wordt weergegeven als:

Kolomnaam: CRS28992RES100M
Waarde: E0643N4567

De attribuutwaarde van een vierkant op een RD-projectie met linksonder coördinaat E(ast) = 120.000 meter en N(orth)  451.000 meter wordt zowel voor vierkanten van 100 bij 100 meter als voor vierkanten van 500 bij 500 meter met dezelfde waarde weergegeven. Het onderscheid naar vierkantgrootte is vastgelegd in de kolomnaam:

100m x 100m: 
Kolomnaam: CRS28992RES100M. 
Waarde: E1200N4510

500m x 500m: 
Kolomnaam: CRS28992RES500M. 
Waarde: E1200N4510